Årsberetning: Cirkulær økonomi og PFAS-rensning i fokus i MUDP's årsberetning for 2022

Publiceret 11-04-2023

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprograms (MUDP) årsberetning for 2022 viser, hvordan forskellige brancher omfavner omstillingen til den cirkulære økonomi. Derudover er oprensning af PFAS og digitalisering af spildevandsrensning i fokus. Projekterne spænder vidt inden for de prioriterede områder - præcis som tidligere år.

Foto Lars Aarø/Fokusfoto, Joachim Rode

Projekterne har i 2022, i lighed med tidligere år, det til fælles, at de udvikler nye innovative teknologier, der udover at bidrage til miljøforbedringer fremmer vækst i økonomi og danske arbejdspladser – herunder eksport af dansk miljøteknologi. Projekternes emner svarer godt til den række af miljøudfordringer, vi ser i samfundet, herunder fx projekter med fokus på genbrug og genanvendelse samt projekter til overvågning og oprensning af PFAS fra vand og jord.

Især omstillingen til den cirkulære økonomi vinder frem udtaler formand for MUDP’s bestyrelse Jeanett Vikkelsøe, og fortsætter: – Cirkularitet i industrien har større og større fokus for virksomhederne, idet jomfruelige ressourcer, blandt andet i bygge- og elektronikbrancherne , bliver færre, hvorved fokus på genanvendelse og genbrug stiger. Støtte fra MUDP er et effektivt og eftertragtet instrument til at understøtte denne omstilling.

I 2022 havde MUDP fokus på klima, rent vand og ren luft, miljøfarlige stoffer, cirkulær økonomi og biodiversitet. Man kan læse mere om alle projekterne fra 2022 i beretningen.

 

Fakta om MUDP

  • Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram har, siden programmet blev etableret under Miljøministeriet i 2008, understøttet den miljø- og klimapolitiske dagsorden i Danmark.
  • I løbet af de 14 år, programmet har eksisteret, har MUDP støttet i alt 704 små og store miljøteknologiske udviklingsprojekter med sammenlagt ca. 1,3 mia. kr.
  • MUDP kan både søges af små- og mellemstore virksomheder og af store virksomheder.
  • Tilskuddet fra MUDP tilskynder virksomhederne til at investere tidligere og mere i grøn innovation, end markedet i sig selv giver incitament til.
  • For hver krone, som det offentlige giver i tilskud gennem MUDP, investerer virksomhederne omtrent lige så meget.

 

Nøgletal fra årsberetningen:

  • I 2022 har MUDP givet tilsagn for samlet set 121,6 mio. kr. til 39 projekter. Hertil kommer projekternes egenfinansiering, og der vil derfor blive gennemført projekter for i alt 238 mio. kr.
  • I 2022 blev der som tidligere år søgt flere midler end MUDP har til rådighed. 84 projekter, inklusive de store fyrtårnsprojekter, søgte sammenlagt om 304 mio. kr.
  • Projektdeltagerne er fordelt på 67 virksomheder, 9 forsyningsvirksomheder, 12 videninstitutioner (universiteter, godkendte teknologiske institutter og rådgivere) samt to brancheorganisationer, NGO’ere og lign.

Bestyrelsens beretninger

MUDP's bestyrelse udgiver hvert år en beretning for året der er gået i MUDP. Alle beretningerne findes på denne side.