122 mio. kr. til udvikling af ny miljøteknologi

Publiceret 07-03-2023

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP, har nu åbnet for ansøgninger om tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi. I 2023 har MUDP 122 mio. kr. i puljen til projekter, der kan bidrage til at løse aktuelle miljø-, natur- eller klimaudfordringer, samt skabe flere grønne arbejdspladser i Danmark.

I 2023 har MUDP særligt fokus på cirkulær økonomi, rent vand og ren luft, miljøfarlige stoffer og bedre kemi, klima samt natur og biodiversitet. Midlerne skal bruges til at støtte virksomheder, der investerer i nye og mere effektive teknologiske løsninger til de store miljø- og klimaudfordringer, samfundet står over for. Projekterne skal, udover at have positiv effekt for miljø, natur og klima, bidrage til at styrke Danmarks førerposition inden for det grønne område og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Læs mere om fokusområderne i MUDP's handlingsplan 2023 her.

Projekttyper og ansøgningsfrister

Der kan søges om tilskud til gennemførelse af følgende projekttyper:

  • ETV (Environmental Technology Verification) – Ansøgningsfrist 9. maj 2023
  • Forprojekter, der afdækker teknologisk gennemførlighed – Ansøgningsfrist 9. maj 2023
  • Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter – Ansøgningsfrist 7. juni 2023
  • Fyrtårnsprojekter – Ansøgningsfrist 23. august 2023

Læs mere om projekttyperne og krav til ansøgninger på MUDP's hjemmeside: www.ecoinnovation.dk

 

Informationsmøder og sparring på projektideer

MUDP holder informationsmøder i uge 15. Møderne afholdes fysisk i hhv. Aarhus og Odense.

Det er desuden muligt for ansøgere at få sparring på deres projektidé ved at indsende en én-sides projektbeskrivelse, MUDP-sekretariatet vil på baggrund af denne give uformel feedback. Alle, der overvejer at søge om tilskud til et fyrtårnsprojekt, får herudover mulighed for mundtligt at fremlægge ideen for sekretariatet.

Find mere information om mulighederne for feedback og skabelon for én-sides projektbeskrivelse samt information om dato, program og tilmelding til informationsmøderne på MUDP's hjemmeside: www.ecoinnovation.dk