Plast skal genanvendes klogere

Publiceret 22-03-2022

Plast skal i langt højere grad end i dag genanvendes til det, den er skabt til. På den måde kan plast genanvendes flere gange. Det forlænger levetiden, mindsker behovet for produktion af ny plast og reducerer CO2-aftrykket. Firmaet Nopa Nordic har et mål om 100% genanvendt plast.

Foto fra teknologisk institut

Der er forskel på plast. Noget plast laves til fødevareemballage, mens andet plast laves til andre forbrugerprodukter som eksempelvis emballage til kosmetik eller rengøringsmidler. Den indsamlede plast til genanvendelse kommer derfor i mange forskellige kvaliteter, varianter og renheder. Markedet for genanvendelse af plast er derfor kompliceret. Det fortæller Per Sigaard Christensen, der er specialist på Teknologisk Institut. Han deltager i et projekt sammen med en række aktører, der ønsker at holde plast af samme kvalitet i sit eget kredsløb.

”Vi har ambitioner om at skabe et cirkulært kredsløb for plastaffaldet fra de danske husstande. Derfor skal vi blive bedre til at udnytte den oprindelige kvalitet af plasten. Det kræver, at vi har de rigtige betingelser for at holde plastprodukterne i deres kvalitetshierarki,” siger Per Sigaard Christensen.

Teknologisk Institut arbejder i projektet sammen med aktører, der arbejder inden for forskellige led af plastens værdikæde. Det gælder plastproducenten Schela Plast A/S og Nopa Nordic A/S, der bruger plastemballager til sine produkter indenfor personlig pleje og rengøringsmidler. Aage Vestergaard Larsen A/S deltager i projektet med udvikling af forbedrede metoder til oparbejdning af plast fra husholdninger, der kan benyttes til emballageprodukter. Projektet er støttet af MUDP - Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram under Miljøministeriet.

Det kan godt lade sig gøre

Pantsystemet (for sodavand mv.) er et velfungerende eksempel på, at det er muligt at holde plastflasker på samme niveau. De trykkes flade i din lokale Netto, men de kan sagtens bruges igen som nye colaflasker. Og det bliver de. Men det sker langt fra altid for andre plastprodukter så som emballager til kosmetik, shampoo og håndcreme, selv om de er af god kvalitet og bør genanvendes på samme niveau. Det er der en god grund til, uddyber Per Sigaard Christensen:

”Plast fra husstande er en stor blanding af produkter med forskelligt indhold, som kan trænge ind i plasten. I hvert led af produktets livscyklus er der risiko for at forskellige stoffer trænger ind, som kan gøre genanvendelse svær. For at emballagerne er sikre at anvende til kosmetik, bruger producenterne af forsigtighedshensyn derfor enten jomfruelig plast eller genanvendt plast i fødevarekvalitet.”

I projektet er man godt i gang med at forbedre kvaliteten og renheden af den genanvendte plast, der er indsamlet fra husstande. Man arbejder også på at sikre, at der stilles klare krav til kvaliteten af den genvendte plast. Samtidig skal man have de rigtige procedurer og test til at dokumentere, at plasten er sikker at anvende i kontakt med kosmetiske produkter.

Vil op på 100% genanvendt plast

Hos virksomheden Nopa Nordic A/S i Hobro producerer man bl.a. produkter til personlig pleje (som kosmetik, balsam, shampoo og håndcreme). De kommer i direkte kontakt med huden og derfor er det et krav, at plasten er af høj og veldokumenteret kvalitet. Spørgsmålet er så, hvad der er den rette kvalitet.

”Vores vision er at bruge 100% genanvendt plast. Lige nu er vi på 40%. Det er en fordobling på 2 år. Efterspørgslen stiger og samtidig vokser kravene både fra EU og Danmark om at bruge genanvendt plast. Hos os er det allerede i dag en mulighed for kunderne,” siger Daniel Hürdum, der er projektleder hos Nopa Nordic.

Lovgivningen kræver, at man skal sikkerhedsvurdere emballager til kosmetiske produkter. Men der er ingen konkrete krav til sikkerhedsvurdering af de genanvendte plastmaterialer. Derfor håber Nopa Nordic på, at deltagelse i projektet vil give mere viden i forhold til sikkerhedsvurderinger målrettet mod genanvendte materialer.

”Den indsamlede plast er fra forbrugervarer. Derfor kan der være vandret urenheder ind i plasten, som vi ikke kender til. Godt nok har fødevareplast og nearfood emballage generelt meget få urenheder i sig. Men sporbarheden er ikke god, så vi går meget op i, hvad der er i plasten, som ikke må være der,” siger Daniel Hürdum.

Det er afgørende for virksomheden at have styr på kvaliteten, fordi den producerer produkter, der smøres direkte på huden. For at være på den sikre side lægger Nopa Nordic sig derfor op ad høje standarder for migration (hvor uønskede stoffer vandrer over i plasten).  

Svært at skaffe højkvalitets genanvendt plast

Vi bruger i dag plast af typen PET, som stammer fra mere kontrollede plaststrømme. Derfor kan vi bruge den igen som kontrolleret plast. Men det gælder ikke for plasttypen PE . Det er derfor interessant for os, at PE-plast er i fokus i projektet. PE er nemlig molekylemæssigt mere åben for urenheder,” siger Daniel Hürdum.

Nopa Nordic er certificeret indenfor FNs Verdensmål og prioriterer ansvarlig brug og produktion. Virksomheden tester i dag forskellige genanvendte plasttyper, som kommer fra hele Europa. Men da efterspørgslen er stigende, bliver det stadig sværere at skaffe højkvalitetsplast. Man har derfor hele tiden fokus på markedsudviklingen for både jomfruelig og genanvendt plast.

Fakta om husstandsindsamlet plast

  • Hvert år indsamles der 61.000 tons plastaffald til genanvendelse fra de danske hustande.
  • Det vurderes, at kun halvdelen af dette bliver reelt genavendt til nye produkter.
  • EU's genanvendelsesmål i 2030 på 55% af plastemballageaffaldet svarer til en CO2-besparelse på min. 140.000 tons CO2.

MUDP har støttet projektet med 2.349.782 kr. ud af et samlet budget på 4.337.047 kr