Stadig stor interesse for at udvikle ny miljøteknologi

Publiceret 17-06-2022

MUDP har nu opgjort forårets ansøgninger om støtte til udvikling af miljøteknologi. 75 projekter har søgt om sammenlagt 217 mio. kr. til en pulje på ca. 56 mio. kr. I 2022 har MUDP 120 mio. kr. til rådighed, hvoraf cirka halvdelen af midlerne er øremærket de store fyrtårnsprojekter, der først har ansøgningsfrist senere på året.

De 75 ansøgninger fordeler sig i år ud på to ansøgningsrunder med 12 virksomheder, der har søgt om tilskud til et forprojekt, der havde deadline allerede i marts. Forprojekter er en projekttype, der giver mulighed for at søge om op til 500.000 kr. til at afklare tekniske forhold i en projektidé som optakt til et evt. senere udviklingsprojekt. Ansøgere til forprojekter kan forvente svar allerede inden sommerferien. De resterende 63 projekter har søgt om tilskud til større udviklings-, test- og demonstrationsprojekter med frist i maj og får svar i november 2022.

Stigende interesse for cirkulær økonomi fortsætter
I år har der igen været en stor interesse for at udvikle teknologi til at fremme den cirkulære økonomi. Opmærksomheden samler sig især om udvikling af sorterings- og genanvendelsesteknologier til plast og tekstil, som er prioriterede områder i MUDP’s handlingsplan 2022. De resterende ansøgninger fra den seneste pulje spænder vidt i emner, og samlet set viser de ikke kun bredden i programmet men også forskelligheden i størrelser og typer af virksomheder, der søger. Fra den helt lille virksomhed til virksomheder med adskillige hundreder af ansatte. Sammenlignet med tidligere år er der lidt færre ansøgninger, men til gengæld søger de i gennemsnit større beløb.

Fyrtårnsprojekter
Det er stadig muligt at søge om støtte til et fyrtårnsprojekt under MUDP’s pulje i 2022. Et fyrtårnsprojekt er typisk et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer ofte flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Ansøgningsfrist 23. august 2022 kl. 12.00 og man kan forvente svar i november 2022. Læs mere om ansøgning til Fyrtårnsprojekter.

I årets beretning kan man fra side 26 til 34 se en liste over alle de projekter, der i 2021 fik tilskud.