120 mio. kr. til udvikling af ny miljøteknologi

Publiceret 18-01-2022

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - MUDP – har nu åbnet for ansøgninger om tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi. I 2022 har MUDP 120 mio. kr. i puljen til projekter, der kan bidrage til at løse aktuelle miljø-, natur- eller klimaudfordringer.

I 2022 har MUDP særligt fokus på cirkulær økonomi og affald, rent vand og ren luft, miljøfarlige stoffer og bedre kemi, klima samt natur og biodiversitet. Projekterne skal udover at have positiv effekt for miljø, natur og klima også bidrage til at styrke Danmarks førerposition inden for det grønne område og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere om fokusområderne i MUDP's handlingsplan 2022 her

Projekttyper og ansøgningsfrister

Der kan søges om tilskud til gennemførelse af følgende projektyper:

  • ETV (Environmental Technology Verification) – Ansøgningsfrist 22. marts 2022
  • Forprojekter, der afdækker teknologisk gennemførlighed – Ansøgningsfrist 22. marts 2022
  • Udviklings- test- og demonstrationsprojekter – Ansøgningsfrist 5. maj 2022
  • Fyrtårnsprojekter – Ansøgningsfrist 23. august 2022

Læs mere om projekttyperne og krav til ansøgninger på MUDP's hjemmeside www.ecoinnovation.dk

Informationsmøder og sparring på projektideer

MUDP holder informationsmøder i uge 6. Møderne afholdes online.

Du kan desuden få sparring på din projektidé ved at indsende en én-sides projektbeskrivelse, som du derefter får en uformel feedback på fra MUDP-sekretariatet. Alle, der overvejer at søge om tilskud til et fyrtårnsprojekt, får herudover mulighed for mundtligt at fremlægge ideen for sekretariatet.

Find mere information om mulighederne for feed-back og skabelon for én-sides projektbeskrivelse samt information om dato, program og tilmelding til informationsmøderne på MUDP's hjemmeside: www.ecoinnovation.dk