39 nye projekter skal udvikle alt fra skibsrobotter til PFAS-rensning

Publiceret 22-12-2022

Robotter, som skrubber invasive arter af skibsskrog, genanvendelse og genbrug af skrottet elektronik og hurtigere metode til at spotte PFAS er nogle af de 39 projekter, som Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram har bevilliget ca. 120 mio. kr. til i 2022.

Det myldrer med miljøteknologiske ideer og virksomheder i Danmark, og flere af dem har igen i år søgt og fået støtte af MUDP. Blandt projekterne er der både større organisationer og små virksomheder med skabertrang fra Aalborg til Rungsted Kyst.

Miljøteknologiske løsninger kan gøre verden grønnere. Og derfor er vi glade for, at små og store virksomheder, der mangler det sidste skub på vejen, har søgt MUDP-støtte og dermed bidrager til at accelerere udviklingen af dansk miljøteknologi, siger Jeanett Vikkelsøe, der er bestyrelsesformand i MUDP.

Når elektronikken er yt, køber vi nyt

En af de virksomheder, der i år har fået støtte af MUDP, er virksomheden Ragn-Sells Danmark, der blandt andet har til huse i Næstved. Her vil man istandsætte og genanvende samt genbruge komponenter fra elektronikprodukter for producenter, så de ikke bare bliver kasseret. I Danmark genbruger vi kun to procent af elektronik, fordi det er billigere at købe nyt fremfor at bruge penge på at reparere det. Og en del af den elektronik, vi smider ud, indeholder sjældne jordmetaller, som længe har været en kritisk mangelvare i verden. I projektet vil virksomheden derfor også arbejde på at udvikle teknologi, der gør det muligt at genanvende metallerne.

Mens Ragn-Sells lukker elektroniske materialekredsløb på land, dykker andre MUDP-projekter ned under vandet.

Undervandsrobotten, der kan skrubbe og skure

Et skibsskrog gror hurtigt til af alger og smådyr, når det suser rundt i farvandene. Og når skroget gror til, bliver modstanden øget, og skibet bruger mere brændstof. Det vil biolog Frank Stuer-Lauridsen med to andre kompagnoner i Rungsted forsøge at løse med robotten HullROVER, der kan rense skroget under vandet, så man reducerer brændstofforbruget og fjerner de invasive arter, der klistrer sig fast på skroget.

I dag løser man problemet ved at bruge såkaldte antifouling-malinger, der forhindrer alger og smådyr i at klæbe sig fast, men når malingen ikke længere er effektiv, kan robotten rense på en miljøskånsom og langt mindre energitung måde, og det er en af grundene til, at virksomheden i år er blevet støttet af MUDP.

Og kemikaliernes flygtige rejse i vandet har et andet projekt zoomet ind på.

Jagten på miljøfarlige stoffer

PFAS er på manges læber, og MUDP har i år støttet flere PFAS-projekter. Ét af dem er hos forsyningsselskabet Aalborg Kloak A/S, der sammen med Hjørring Vandselskab A/S, Krüger A/S og Aalborg Universitet vil udvikle en hurtig metode til at opspore miljøfarlige stoffer kaldet MAP’N TREAT. Metodenskal gøre det muligt for kommuner og forsyningsselskaber hurtigt og systematisk at kortlægge kilderne til de miljøfarlige stoffer. Projektet vil via laboratorietest samtidig teste de bedst mulige teknologier til at nedbringe stofferne og herefter demonstrere udvalgt teknologi i pilotskala.

I årets pulje af spirende projekter er der også udviklingsprojekter med vaskepulver og kosmetik lavet af bioorganisk affald, PFAS-quicktests og cement af genanvendte byggematerialer. 

Hård konkurrence

Ud af 85 ansøgninger er 39 projekter udvalgt af bestyrelsen til støtte, og selvom MUDP i 2022 har en pulje på 120 mio. kroner, har bestyrelsen været nødt til at prioritere hårdt i mængden af driftige og iderige ansøgere.

Igen i år er vi blevet præsenteret for mange innovative projekter, og vi har modtaget ansøgninger til langt over det beløb, vi har til rådighed. Det vidner om, at danske virksomheder er driftige og fulde af grønne og ambitiøse løsninger, der kan hjælpe os med de miljøudfordringer, verden står overfor, lyder det fra Jeanett Vikkelsøe.

Yderligere oplysninger

Kontakt venligst funktionsleder Karen Munch Mortensen på tlf. 22 46 52 82 / Obfuscated Email