Ny EU-strategi om grønne tekstiler bakkes op af MUDP-projekter

Publiceret 04-04-2022

Det er efterhånden et velkendt problem, at tekstiler som produkt i høj grad er en del af brug og smid væk-kulturen. Det vil en ny strategi fra EU sætte en stopper for. Og det skal ske i alle led af værdikæden, fra råmaterialer til tekstilet ender i affaldskredsløbet. Et nyt projekt fra MUDP bakker op om strategien ved netop at sætte fokus på bæredygtighed i hele kæden fra designfasen, til tekstilerne ender som affald. Her skal udslidte tekstiler kunne genanvendes som nye tekstilfibre.

Foto Colourbox
Foto fra Colourbox

Onsdag den 30. marts præsenterede EU en ny fælles strategi for den grønne omstilling af tekstilsektoren i Europa. Strategien har som overordnet mål, at alle tekstilprodukter i EU i 2030 skal holde længere, være genbrugelige og fri for farlige stoffer. Intentionen med strategien er blandt andet at arbejde i retning af fælles designkrav og ens EU-regler for udvidet producentansvar for tekstiler.

Genbrug af tekstiler er velkendt, på nærmest hvert andet gadehjørne er der opstillet containere til brugt tøj, og genbrugsbutikker fylder godt i bybilledet. Men der er desværre stadig mange hullede, slidte og plettede tekstiler, der ender livet i affaldsforbrændingen. Målet med MUDPs tekstilprojekter er derfor, at øge mængden af genanvendt tekstilaffald – ved bl.a. at udnytte de enkelte tekstilfibre i nye materialer. Det kræver, at alle led i værdikæden tænkes ind, sådan at fibrene får samme kvalitet som virgine fibre. Derfor har MUDP både støttet projekter med det formål at øge opmærksomheden på materialer i designfasen og på at reducere affaldet ved mekanisk og digital sortering.

Projektet Den Cirkulære Tekstilindustri

Et rigtig godt eksempel på et projekt, der bakker op om hele værdikæden er "Den Cirkulære Tekstilindustri". Her er den danske tekstilbranche gået sammen om en fælles indsats, der vil sikre, at kvaliteten af det genanvendte materiale er så høj, at det kan føres direkte ind i den eksisterende værdikæde. Så ambitiøs er målsætningen i projektet Den Cirkulære Tekstilindustri. Projektet ledes af Teknologisk Institut, der også stiller laboratorier til rådighed, og indsatsen spænder bredt fra design til genanvendelse.

Til designere udarbejdes fx manualer, der skal sikre, at de fremover anvender materialer, som både har høj kvalitet og højt potentiale for genanvendelse. Der skal fortsat være et stort spillerum til designerne, men eksempelvis kan der måske blive enighed om ikke at anvende pailletter, tryk eller andre effekter på tøjet, hvis det forhindrer genanvendelse. 

Det genanvendte materiale skal være af så høj kvalitet, at det kan indgå på lige fod med såkaldt virgint materiale. Desuden arbejdes der også med udvikling af et nyt imprægneringsmiddel til tekstiler, for det skal stadig være muligt at fremstille fx vandafvisende jakker, men imprægneringen må ikke være miljøbelastende, og den skal være til at fjerne igen fra tekstilerne, når de engang skal genanvendes.

Projektleder, Julie Brender Trads, Teknologisk Institut, vurderer ud fra projektet, at industrien ønsker at handle:
“Vi ser, at tekstilbranchen i høj grad ønsker at tage ansvar og er indstillet på at arbejde sammen. Og selv om meget af tekstilproduktionen er outsourcet, tages beslutningerne stadig her, så vi kan godt stille krav til leverandørerne.”

MUDP har i 2021 givet tilsagn til flere lignende projekter, som kan hjælpe til, at vi går fra lineær værdikæde til en cirkulær økonomi. Og det gælder ikke blot for tekstiler, men også fx plast. I det omfang, hvor de støttede projekter fra MUDP kan omsættes i produktion i fuld skala, vil besparelsen på ressourcer, kemikalier og CO2-udledning være betydelig. 

Læs mere: “EU strategy for sustainable and circular textiles”  (30. marts 2022)


Fakta om ressourceforbrug ved produktion af tekstiler forbrugt - i EU

  • For at producere alt tøj, fodtøj og husholdningstekstiler købt af EU-husholdninger i 2020, er det anslået, at der forbruges 175 millioner tons råmaterialer, svarende til 391 kg pr. person. Dette rangerer tekstiler som den femte højeste forbrugskategori i Europa med hensyn til brug af råmaterialer.
  • Kun 20% af disse råmaterialer produceres eller udvindes i Europa, mens resten udvindes uden for Europa. Dette viser den globale karakter af tekstilværdikæden og det europæiske forbrugs høje afhængighed af import. Og indebærer, at 80% af miljømæssige påvirkninger fra Europas tekstilforbrug finder sted uden for Europa.
  • Tekstilindustrien er mest afhængig af ikke-fornybare ressourcer – 98 millioner tons i alt om året – inklusive olie til at producere syntetiske fibre, gødning til at dyrke bomuld og kemikalier til at producere, farve og færdiggøre fibre og tekstiler.
  • Tekstilproduktion (inklusive bomuldsavl) bruger omkring 93 milliarder kubikmeter vand årligt. 20 % af al industriel vandforurening globalt kan tilskrives farvning og behandling af tekstiler.
  • Tekstilproduktionsprocesser gør brug af en stor mængde og mangfoldighed af kemikalier. Omkring 3.500 stoffer bruges i tekstilproduktion.
  • I 2017 blev det anslået, at mindre end 1 % af alle tekstiler på verdensplan genanvendes til nye produkter.

Fakta om forbrug af tekstiler - i Danmark

  • Det estimeres, at den gennemsnitlige dansker køber 13,2 kg nye tekstiler (10,9 kg tøj og 2,3 kg boligtekstiler) til privatbrug årligt.
  • Det estimeres at 54 % af de tekstiler, som danske husholdninger har købt, senere bliver kasseret i restaffald.