Stor søgning til miljøteknologiske fyrtårne

Publiceret 01-09-2021

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP – oplever stor interesse fra virksomheder, der søger om tilskud til fyrtårnsprojekter, der demonstrerer fremtidens grønne løsninger.

MUDP har modtaget 18 ansøgninger om tilskud til projekter, der alle ønsker at demonstrere nye bæredygtige løsninger på centrale klima- og miljøudfordringer.

”Den store søgning vidner om, at erhvervet har godt gang i idéudviklingen af nye miljøteknologiske løsninger, og det er opmuntrende set i lyset af de store udfordringer, der er eksempelvis på klimaområdet,” udtaler Susanne Ulrich, sekretariatschef for MUDP.

De 18 projekter har i alt søgt om tilskud på mere end 250 mio. kr., og da puljen til fyrtårnsprojekter er på ca. 70 mio. kr. vil en del af projekterne desværre ikke kunne støttes.

”Nu går vi i gang med at sagsbehandle ansøgningerne, og så er det op til MUDP’s bestyrelse at beslutte, hvilke projekter der skal støttes. Den store søgning vil alt andet lige betyde, at flere gode projektet desværre må afvises,” fortsætter Susanne Ulrich.

MUDP har i alt 140 mio. kr. til projekter i 2021. Pengene skal gå til nye innovative projekter, som bidrager til grøn omstilling ved at udvikle ny miljøteknologi. Cirka halvdelen af puljen er reserveret til fyrtårnsprojekter, som demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala og dermed fungerer som udstillingsvindue for nye teknologier. Fyrtårnsprojekter er derfor vigtige for at sikre, at nye løsninger kommer i anvendelse både nationalt og internationalt til gavn for klima og miljø samtidig med, at vækst og beskæftigelse styrkes.

Den resterende del af puljen går til de såkaldte alm. MUDP udviklingsprojekter.

Læs mere om MUDP her.

 

For yderligere oplysninger kontakt Ida Martinsen, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, Obfuscated Email