Nyt filter kan reducere partikelforurening

Publiceret 17-09-2021

Ny filterteknologi kan reducere partikeludledningen fra biomassefyrede kedler med op til 96 procent, viser et MUDP-støttet projekt.

Foto: Teknologisk Institut

Vinteren nærmer sig, og husstandens haner og radiatorer skal opvarmes. På tværs af landet, ofte i områder uden adgang til centralvarme, er der placeret cirka 130.000 biomassefyrede kedler til at levere varmen. Problemet med kedlerne er, at de udleder mange partikelemissioner, men det har et nyligt, afsluttet MUDP-projekt fundet en løsning på.

Reducerer luftforurening

Biomassefyrede kedler generer varme ved at afbrænde biomasse, som for eksempel træpiller. Selv om det er en billig energikilde med lav CO2-udledning, giver afbrændingen anledning til partikelemissioner, som bidrager til den samlede luftforurening.

Med inspiration fra eksisterende teknologi til brændeovne har projektet udviklet og demonstreret en ny filterteknologi, som også kan bruges på kedler. Teknologien har vist gode resultater. Gennem test på tre forskellige kedler er partikelreduktionen estimeret til 96 % målt på både partikelantal og partikelmasse.

Projektet er gennemført af PHX Innovation A/S, Teknologisk Institut, NBE Production A/S og Scandtec A/S.

Læs den endelige projektrapport her.

 

For yderligere information: 

Ida Sofie Martinsen, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, 24 79 96 07