Reminder om one-pager og pitch for fyrtårnsprojekter

Publiceret 03-03-2021

MUDP har åbnet for ansøgninger til en pulje på 140 mio. kr. til udvikling af nye miljøteknologiske løsninger, herunder ansøgningsrunden til fyrtårnsprojekter

Fyrtårnsprojekter etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Fyrtårnsprojekter kan eventuelt kombinere flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.

One-pager og pitchmøde

Ansøgere, som overvejer at kaste sig ud i et fyrtårnsprojekt, har mulighed for at trykprøve ideen over for en medarbejder i MUDP’s sekretariat. Dette sker ved at indsende en såkaldt ”one pager”, som på én side beskriver projektideen.

På et efterfølgende pitch-møde kommenterer en sekretariatsmedarbejder mundtligt på projektideen og vurderer, om den ligger inden for rammerne af MUDP generelt og om den har potentiale som fyrtårnsprojekt.

Det er en god idé at indsende en one-pager, før man skriver selve ansøgningen, men det er ikke en forudsætning for at søge om tilskud til et fyrtårnsprojekt.

Frister for one-pager og ansøgning til fyrtårnsprojektet

  • Frist for indsendelse af one-pager: 10. marts 2021 kl. 12.00.
  • Pitchmødet forventes at blive afholdt via Skype i uge 12.
  • Ansøgningsfrist: 23. august 2021 kl. 12.00
  • Læs mere om Fyrtårnsprojekter 2021

Informationer omkring den almindelige ansøgningsrunde kan findes her.

 

One-pager og pitchmøde

I marts 2021 har du mulighed for at fremlægge din ide og få feedback fra en af MUDP-sekretariatets medarbejdere. Udfyld en 1-sides projektbeskrivelse (one-pager) og send den sammen med en anmodning om et pitchmøde. På dette pitch-møde får man mundtlig tilbagemelding på både den skriftlige og mundtlige projekt-fremlæggelse. 

”One pager” skrives i en særlig skabelon: Skema til pitch. Find skabelonen i boksen nedenfor.
Bemærk vejledning bagerst i skabelonen.

”One pager” og anmodning om pitch-møde sendes til: Obfuscated Email
Mailen mærkes i emnefeltet med: ”MUDP Pitch 2021 – (anfør projektemne)”