MUDP støtter udvikling af klima- og miljøvenlig beton

Publiceret 26-03-2021

MUDP støtter en række projekter, som vil gøre produktion og brug af beton mere klima- og miljøvenlig. Senest har tre projekter fået støtte. Blandt andet et virksomhedskonsortium, som afprøver en ny teknologi, der erstatter cement i have- og fortovsfliser.

RELOsten lavet af afrundet sand og geopolymer. Foto: Christian Løjtved

Beton bruges overalt i byggeri og anlæg. Men på trods af de gode egenskaber belaster betonen både klima og miljø. Sandet i betonen er nemlig en knap resurse i Danmark og produktionen af cement, der giver betonen styrke, udleder store mængder CO2.

Tre nye MUDP-støttede projekter afprøver nye teknologier, der skal reducere klima- og miljøbelastningen fra beton. Et af dem er RELOsten fra Næstved, der tester teknologi til produktion af fliser uden brug af almindeligt betongrus og cement.

- Beton og cement bruges rigtig mange steder i vores samfund, men det fylder desværre også en hel del i CO2-regnskabet. Så hvis man kan finde alternativer til beton, har det potentiale til at blive en banebrydende teknologi, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Susanne Ulrich.

Går uden om knappe resurser

RELOsten er et konsortium af mindre ingeniørvirksomheder, som i øjeblikket tester teknologier til produktion af fliser, der består af afrundet sand og en såkaldt geo-polymer.

Afrundet sand findes i store mængder overalt i Danmark, hvorimod betongrus, som bruges i normal betonproduktion, er en geografisk begrænset resurse. Brugen af afrundet sand i fliser reducerer dermed presset på brugen af betongrus. 

Sandflisen fra RELOsten får sin styrke fra en såkaldt geo-polymer, der binder sandkornene. Og styrken ser ud til at være høj, fortæller projektleder i RELOsten Christian Løjtved.

- Vores indledende test viser, at styrken er på niveau med en almindelig betonblanding, som man eksempelvis bruger i byggeri, siger han og tilføjer, at teknologien formentlig også kan bruges i andre byggematerialer.

- Lige nu satser vi på fliser, men hvis teknologien er en succes, kan den formentlig også bruges til eksempelvis fremstilling af mursten.

Ud over flisernes klima- og miljøvenlige egenskaber i produktion viser test også, at produktet kan knuses og derefter genvendes til for eksempel nye fliser, fortæller Christian Løjtved.

Sensor-teknologi og polymerbeton

Ud over RELOsten støtter Miljøstyrelsens MUDP-program også projektet BioPoly fra Roskilde, der vil udvikle et polymerbaseret tilsætningsstof til beton, som kan øge trykstyrken og derved reducere cementforbruget. Målet er at reducere CO2-udledning og give stærkere beton. MUDP støtter udvikling og test af nye polymerer som tilsætningsstoffer til både tørre og våde cementprodukter.

Derudover har virksomheden Consave fra Odense fået MUDP-støtte til udvikling af en teknologi til betonfremstilling, der skal effektivisere brugen af beton. Via avanceret sensorteknologi er målet at reducere anvendelsen af cement med 6-10 procent i betonbyggerier i DK og helt op til 25-35 procent i udlandet.