MUDP´s infomøder 2021 blev afholdt som webinarer den 2. og 3. marts

Publiceret 05-03-2021

Den 2. og 3 marts afholdte MUDP webinar om, hvordan man får del i de 140 millioner kroner, som programmet udbyder i 2021 til fire forskellige kategorier af projekter.

Foto: Colourbox

MUDP – Miljøministeriets miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram – har netop åbnet for ansøgninger til en ekstraordinært stor pulje på 140 millioner kroner.

Midlerne blive denne gang fordelt mellem fire forskellige projektkategorier. Fælles for alle projekter er, at de skal udvikle miljøteknologi, som styrker en bæredygtig udvikling.

Læs mere om de fire puljer, som udbydes i 2021

To webinarer i marts

Har du gode ideer til udvikling af ny miljøteknologi, og har du mod på at etablere et udviklings- eller demonstrationsprojekt, så er der nu mulighed for at høre nærmere om, hvordan man søger tilskud gennem MUDP.

MUDP afholdte i år to informationsmøder som webinarer: Den 2. marts er der fokus op udviklings- og demonstrationsprojekter samt på ETV og forprojketer, mens programmet den 3. marts først og fremmest drejer sig om fyrtårnsprojekter – det vil sige særligt perspektivrige projekter i fuld skala.

Program for info-møderne

  • Velkomst ved dagens værter
  • Bestyrelsens strategi og handlingsplan for 2021
  • Puljer og projekttyper inden for MUDP
  • Oplæg fra en virksomhed, som er i gang med at udvikle ny miljøteknologi i MUDP regi:
    Et udviklingsprojekt (2.marts) eller: Et fyrtårnsprojekt (3. marts)
  • Tips til en god ansøgning mv.
  • Spørgsmål og afrunding