Mineraluld skal genanvendes til nye byggematerialer

Publiceret 17-03-2021

Nyt MUDP-støttet projekt vil omdanne brugt mineraluld til nye råmaterialer til for eksempel tegl og asfalt.

Foto: Colourbox

Hvert år bliver der indsamlet omkring 19.000 ton mineraluldsaffald i de danske kommuner, hvoraf næsten halvdelen bliver deponeret. Et nyt MUDP-støttet projekt vil udvikle teknologier til at oparbejde mineralulden, så der kan etableres robuste og veldokumenterede genanvendelsesløsninger i stor skala.

Bag projektet står Norrecco A/S, Nordic Waste A/S og Teknologisk Institut, samt industripartnerne NCC Industry A/S, Strøjer Tegl A/S, Saint-Gobain Denmark A/S og ISOVER.

- Affald fra bygge- og anlægsbranchen fylder meget i Danmarks samlede affaldsproduktion, hvilket gør projektet rigtig spændende. Og med et stærkt hold af projektdeltagere, har vi store forventninger, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Susanne Ulrich.

Teknologisk institut regner med, at man med de rette teknologier årligt vil kunne flytte mindst 7.000 ton mineraluldsaffald fra deponierne. Mineralulden kan i stedet indgå som råmateriale i nye byggematerialer, for eksempel som erstatning for sand i tegl og asfalt, og dermed bidrage til at styrke bæredygtigheden i bygge- og anlægsbranchen.

Optager kapacitet på deponiet

Mineraluld er en fællesbetegnelse for stenuld og glasuld, der anvendes som isolering i bygninger og bygningselementer. I forbindelse med nedrivning af bygninger bliver mineralulden sorteret fra, men bliver i dag kun genanvendt i begrænset omfang.

Neddelt mineraluldsaffald ligner sand og har derfor potentiale til at erstatte sand i forskellige anvendelser. Projektet undersøger derfor, om der kan udvikles en egnet teknologi til neddeling af mineraluldsaffaldet, så der kan opnås et sandlignende materiale.

Sammen med Strøjer Tegl og NCC Industry undersøger Teknologisk Institut også muligheden for at bruge materialet til produktion af asfalt og teglprodukter. Håbet er, at neddelt mineraluld i asfalt og tegl kan bruges i stedet for sand, som på globalt plan er ved at blive en knap ressource på grund af kraftigt øget efterspørgsel.