Stor interesse for at udvikle ny miljøteknologi

Publiceret 17-05-2021

Igen i år modtager MUDP et stort antal ansøgninger om støtte til udvikling af miljøteknologi. I alt 113 projekter har søgt om sammenlagt 285 mio. kr. Programmet har i alt 140 mio. kr. til rådighed i 2021.

Ansøgninger for sammenlagt 285 mio. kr. lå klar i MUDP’s postkasse klokken 12:00 den 5. maj 2021, hvor der var ansøgningsfrist for projektansøgninger til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, forprojekter og verifikation af miljøeffektive teknologier (ETV).

I 2021 er puljen på 140 mio. kr., hvoraf cirka halvdelen af midlerne er øremærket de store fyrtårnsprojekter, der først har ansøgningsfrist senere på året. De 113 projekter må derfor deles om halvdelen af MUDP’s midler. 

 ”Det er så overvældende at se, at der igen i år er stor interesse for MUDP’s midler. Allerede nu kan vi se, at ansøgerfeltet står stærkt, og selv om vi er kede af, at de mange ansøgninger betyder, at vi må skuffe flere kvalificerede ansøgere, glæder vi os over, at det giver os mulighed for at prioritere de bedste projekter,” siger formand for MUDP´s bestyrelse Malou Aamund.

Boom i interessen for teknologiudvikling til den cirkulære økonomi

Ansøgningerne er strømmet ind, siden MUDP åbnede for ansøgninger til årets pulje den 10. februar. I årets runde har der især været en stigende interesse for udvikling af ny miljøteknologi til den cirkulære økonomi. Fokus er blandt andet på udvikling af sortering- og genanvendelsesteknologier til at håndtere plast, tekstil og byggeaffald, som alle er prioriterede områder i MUDP’s handlingsplan 2021.

De resterende ansøgninger spænder bredt og falder inden for klimatilpasning, biodiversitet, rent vand og ren luft, men også andre miljøtemaer, som for eksempel bedre kemi og bæredygtigt byggeri.

”Det er godt at se, at mange af ansøgningerne tager udgangspunkt i MUDP’s prioriterede fokusområder, men vi er også glade for, at MUDP er et program, der tiltrækker ansøgninger inden for alle miljøområder, så vi kan bakke op om den grønne omstilling i alle hjørner,” siger Malou Aamund.

Flere små og større projekter

Ved offentliggørelse af årets pulje fremhævede bestyrelsen for MUDP et ønske om at modtage flere større og mere strategiske projekter. Det afspejler bunken af ansøgninger, som har flere projekter, der søger om 5-10 mio. kr. i tilskud.

Som noget nyt i år har små og mellemstore virksomheder haft mulighed for at søge tilskud til forprojekter i en særskilt runde i såkaldt ’fasttrack’. Forprojekter er en projekttype, der giver mulighed for at afklare tekniske forhold i en projektidé som optakt til et evt. senere udviklingsprojekt. I alt 21 ud af 113 projekter er forprojekter, der kan forvente svar på deres ansøgning allerede inden sommerferien.

Frist for ansøgning til fyrtårnsprojekt

Det er stadig muligt at søge om støtte til et fyrtårnsprojekt under MUDP’s pulje i 2021.

Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher.