MUDP-projekt vil forhindre miljøvenlig maling i at rådne

Publiceret 04-05-2021

Flügger og Teknologisk Institut har med støtte fra MUDP udviklet nye metoder til at identificere og reducere mængden af bakterier, som kan få miljøvenlig, vandbaseret maling til at rådne.

Foto: Colourbox

Stuen skal males, weekenden er sat af til det, og en stor spand vandbaseret maling bliver åbnet. Men planen om at få boligen opfrisket går i vasken, fordi malingen ser mærkelig ud og lugter grimt. Den er rådden.

Rådden maling kan blive et stigende problem i takt med, at vandbaseret maling erstatter de oliebaserede malinger med organiske opløsningsmidler, og fordi stadigt flere af de biocider, som slår bakterierne ihjel, bliver forbudt. En vandbaseret maling uden biocider er en lækkerbisken for mikroberne.

Det problem har virksomheden Flügger sat sig for at finde en løsning på. Med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP, har virksomheden i samarbejde med Teknologisk Institut fundet gode løsninger på problemet og endog reduceret forbruget af biocider med op mod en femtedel.

Brændende platform

”Det er vigtigt, at vi bliver i stand til at reducere de problematiske stoffer i malingen endnu mere, end vi allerede har gjort, men det har givet os en del udfordringer,” siger Søren Poulsen, som er seniorrådigiver inden for forskning og udvikling i Flügger-koncernen.

”Som branche sidder vi reelt på en brændende platform nu, fordi de malinger, som tidligere var baseret på opløsningsmidler nu i høj grad er blevet erstattet af de vandbaserede, og fordi flere og flere biocider bliver udfaset og helt forbudt,” forklarer han.

For at finde holdbare og mere miljøvenlige løsninger på problemet tog Flügger derfor kontakt til Teknologisk Institut, hvor mikrobiolog Jan Lorenzen blev en god samarbejdspartner i jagten på de uønskede bakterier.

Kampen mod Pseudomonas

Første skridt for samarbejdsprojektet var at finde ud af, hvor rådbakterierne kommer fra. Flügger kan spore malingsspande, som forbrugerne klager over, og ved at undersøge den rådne maling fik man hurtigt identificere den værste synder: Pseudomonas.

Pseudomonas er en opportunistisk bakterie, for den kan leve hvor som helst. Derfor kan den hurtigt blive et stort problem i produktionen, og jo flere bakterier man får i en spand, jo større risiko er der for at malingen rådner,” forklarer Jan Lorenzen fra Teknologisk Institut.

I jagten på bakterien blev det klart, at problemerne med den ofte opstår i selve produktionen, ikke under lagring eller ude hos forbrugerne. I en juleferie, hvor Flüggers produktionsanlæg var lukket ned, gik eksperterne fra Teknologisk Institut derfor på bakteriejagt i filtre, i svært tilgængelige rør og i de såkaldte IBC-tanke.

Hypotese: Biofilm er synderen

Pseudomonas er rigtig god til at lave biofilm – et slimet lag, som lægger sig produktionsanlæggets rør og tanke. Teknologisk Institut arbejdede derfor ud fra den hypotese, at problemet med råd skyldes at klumper af biofilm af bakterier kan rives sig løs fra lommer i anlægget og havne i spandende med ujævne mellemrum. En stor mængde Pseudomonas som en klump i en enkelt spand er mere end biociderne i malingen kan klare, og forrådnelsen kan derfor gå i gang.

Hypotesen viste sig at holde, og det blev afgørende for projektets succes.

”Det er fristende at sige, at flere bakterier kræver mere biocid, men hvis man kender processen, som fører til forurening af den enkelte spand, kan man gå en anden vej,” siger Jan Lorenzen.

Løsningen viste sig at være relativt enkel: Identifikation af hotspots og nye, effektive rengøringsmetoder på udvalgte steder løste i vid udstrækning problemet med rådden maling.

Men det kræver dog et solidt forarbejde i form af en koordineret indsats og en opgradering af selve produktionsanlægget, så det er muligt at optimere rengøringen.

Bedre rengøring var løsningen

”Takket være den nye viden, blev vi klar over, hvor vi skulle sætte ind. Nu har vi investeret mange penge i nye rør, specialfiltre og rensesystemer, og på den måde er vi nået meget langt,” siger Søren Poulsen fra Flügger.

”Hele produktionssystemet er blevet renoveret, så vi kan rengøre det fuldstændigt mellem hver ny produktion, og nu kigger vi også på desinfektion af vandet,” forklarer han.

Takket være den nye viden og de nye rengøringsmetoder, som er udviklet i projektet, har Flügger begrænset problemet med rådden maling betydeligt. Samtidig er det også lykkedes at reducere forbruget af biocider med 10-20 procent uden negative effekter, og et enkelt biocid, MIT (Methyl-Isothiazolinone) er næsten helt udfaset.

”Vi er nået meget langt, men vi må også konstatere, at der i øjeblikket ikke findes metoder eller teknologier, som tillader os at udfase biociderne fuldstændig,” siger Søren Poulsen.

”Derfor har vi stadig et stort udviklingsarbejde foran os. Hvis vi skal producere helt uden biocider i fremtiden, skal forbrugerne måske også vænne sig til, at man ikke kan have malingen stående i flere uger, når spanden først er åbnet.”