Forureningen ved Høfde 42 kan vaskes væk

Publiceret 07-06-2021

Fortum Recycling & Waste har med støtte fra MUDP udviklet en ny teknologi, der gør det muligt at rense det stærkt forurenede sand ved Høfde 42.

Skylning af sandet. Foto: Fortum Recycling & Waste.

Tilbage i 50’erne og 60’erne blev der deponeret flere tons kemikalier og pesticidrester på stranden ved Høfde 42 på Harboøre Tange i Vestjylland. Sandet udgør i dag et af Danmarks værste giftdepoter, og er en af de mest kendte generationsforureninger.

Fortum Recycling & Waste har med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP, udviklet og testet en ny teknologi til at fjerne den historiske forurening med højtryksspuling med særlige behandlingsvæsker – og resultaterne er overbevisende.

”Høfde 42 har stået højt på miljødagsordenen, så længe mange af os kan huske, og derfor er det enormt spændende, at Fortum har fundet frem til en teknologi, som kan løse problemet. Og ikke mindst at teknologien kan bruges andre steder i landet, hvor der er lignende problemer,” fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen, Susanne Ulrich.

Udvikling af en bæredygtig løsning

Ideen opstod i 2017, hvor Fortum Recycling & Waste blev kontaktet af Region Midtjylland for at give et tilbud på, hvad det ville koste at behandle forureningen ved Høfde 42. Der var bare et problem. På daværende tidspunkt kunne Fortum kun behandle forureningen gennem forbrænding. Der fandtes ikke en bæredygtig metode til at håndtere den komplicerede oprensning.

”Problemet bestod hovedsagligt af tre udfordringer. For det første ville værdifulde ressourcer gå tabt i forbrændingsprocessen. For det andet var der en logistisk udfordring med at transportere alt sandet hele vejen til slutbehandling på vores forbrændingsanlæg i Nyborg. Tilsammen betød det, at løsningen ville blive voldsomt dyr, ” siger Jens Peter Rasmussen, som er administrerende direktør i Fortum Recycling & Waste Danmark.

”Vi tog kontakt til vores svenske kollegaer, der har et forretningsområde inden for jordrensning, som vi koblede på forespørgslen fra regionen. De bød ind på opgaven om at finde på en mere bæredygtig løsning, og det var sådan MUDP-projektet startede,” forklarer han.

Fortum Recycling & Waste Sverige har været drivkraft bag udviklingen, men stærkt understøttet af den danske afdeling.

Højtryksspuling er vejen frem

Kernen i teknologien er en slags ”industriel vaskemaskine”, som højtryksspuler det forurenede sand med en særlig behandlingsvæske. Forureningen udskilles som koncentreret slam, der efterfølgende bliver uskadeliggjort på Fortum Recycling & Waste’s anlæg i Nyborg.

Noget sand måtte igennem "vaskemaskinen" to gange, men så var resultaterne også overbevisende. Sandet blev så rent, at det opfylder kriterierne for ren jord, og vil derfor kunne bruges til konstruktionsformål så som vejbyggeri.

"Pilottesten har vist, at vi kan håndtere den gamle og komplicerede generationsforurening ved Høfde 42 og fjerne 99,5 procent af forureningen med vores metode," siger Jens Peter Rasmussen.

Fortum kalder sin proces for MOPS. Det står for Multi-purpose Onsite Phase Separator, og er en mobil teknologi, som kan bruges til at genoprette stærkt forurenede områder, samtidig med at farlige stoffer fjernes.

Metoden med at spule kan desuden bruges til at oparbejde stoffer fra flyveaske og spildevandsslam og derved nyttiggøre værdier i affaldet.

MOPS-teknologien er nem at sætte op og tage ned igen, og har også potentiale til at behandle jordforureninger andre steder.

”Selv om vi har haft store udgifter i forbindelse med projektet, har midlerne fra MUDP gjort beslutningsprocessen nemmere og givet det sidste skub til at komme i gang med udviklingen,” forklarer Jens Peter Rasmussen.

 

Slutrapporten for MUDP projektet kan læses her

For yderligere oplysninger:

Ida Sofie Martinsen, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, + 45 24 79 96 07