Fire fyrtårne skal vise vejen for ny miljø-innovation

Publiceret 19-01-2021

MUDP har bevilget 56 millioner kroner til fire særligt markante miljøteknologiske projekter inden for spildvandshåndtering, grønt byggeri og cirkulær økonomi. Midlerne kommer fra den såkaldte fyrtårnspulje.

Værdistofferne i spildevand fra produktionsvirksomheder skal kortlægges, indvindes og bruges igen. Det er visionen bag det største MUDP-projekt nogensinde, som netop har fået bevilget godt 22 millioner kroner fra den såkaldte fyrtårnspulje.

Målet er etablere tre anlæg i fuld skala, som sikrer, at ressourcer, der i dag løber ud med spildevandet og går tabt, kan blive udvundet og genanvendt i størst muligt omfang. Projektet Re-Use er et samarbejde mellem Teknologisk institut og ni virksomheder fra vidt forskellige sektorer.

Fyrtårne sætter nye standarder

”Vi er glade for, vi i år kan pege på fire store og ambitiøse projekter, som vil kunne løfte den miljøteknologiske standard på hver deres område,” siger MUDP´s formand Malou Aamund:

”Et fyrtårnsprojekt skal have potentialet til at kunne hæve standarden for miljøbeskyttelse ikke kun i Danmark, men også uden for landets grænser, og det mener vi, at Re-Use og de tre øvrige projekter, vi har udvalgt, kan”.

Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører, lige som Re-Use, og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher.

Byggeri, spildevand og cirkulær økonomi

Ud over Re-Use har projektet Fremtidens Byggeplads opnået et fyrtårnstilskud på 11,7 millioner kroner til at reducere udledningen af CO₂ og NOₓ fra byggepladser og lægge en dæmper på støjen. Det skal ske med afset i en virkelig byggeplads, som afprøver de forskellige miljøteknologier og simuleringsværktøjer på markedet.

Et andet stort projekt med ti partnere får 12 millioner kroner til arbejdet med af forhindre overløb af spildevand til vandmiljøet. Projektet vil identificere de steder, hvor der er størst risiko for overløb og udvikle datadrevne løsninger, som begrænser skaderne. Systemet bliver testet i den virkelige verden, og der bliver bygget tre anlæg, som skal forhindre overløb til åer på henholdsvis Fyn, Sjælland og i Østjylland.

Endelig har virksomheden MipSalus, som laver produktionsudstyr til medicinalindustrien, fået 10 millioner kroner til udvikling af cirkulære produktionsprocesser i sektoren, hvor energi og værdistoffer bliver genanvendt

Yderligere information:

Ingrid Danielsen, Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, 20 55 45 03

Hvad er et fyrtårnsprojekt?

Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala.

Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher.

Fyrtårnsprojekterne kan eventuelt kombinere flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.

Fire fyrtårne 2020

  • ReUse – Genanvendelse af ressourcer fra industrielle spildstrømme:,22,2 mio. kr.

  • Fremtidens Grønne Byggeplads: 11,7 mio. kr.

  • OVERLØB: Datadrevne løsninger til reduktion af spildevands miljømæssige effekter fra overløbsbyg-værker: 12 mio. kr.

  • Introduction of Circular-by-design concept in pharma production: 10 mio. kr.