Ny teknologi skal gøre det lettere at genanvende blandingstekstiler

Publiceret 23-02-2021

Tekstilindustrien er næst efter olieindustrien den mest klima- og miljøbelastende industri i verden. MUDP støtter en række udviklingsprojekter, som udvikler nye teknologier til at håndtere industriens miljø- og klimaudfordringer.

I laboratoriet hos Textile Change. Foto: Jakob Dahl

Miljøstyrelsens MUDP-program har netop støttet et projekt, der skal forsøge at løse en af tidens største udfordringer inden for tekstilindustrien.

Bag projektet står den nystartede virksomhed Textile Change og målet er, at udvikle en ny teknologi, der kan behandle blandingstekstiler, så de kan separeres og genanvendes til nye tekstiler.

- Hvis man kigger på vaskeanvisningen i sit tøj, vil man ofte se, at det består at flere forskellige typer af tekstil. Det giver en god kvalitet, men er ofte en udfordring, hvis det skal genanvendes. Den problematik forsøger projektet fra Textile Change at finde løsninger på, fortæller kontor- og sekretariatschef for MUDP i Miljøstyrelsen, Susanne Ulrich.  

Tekstil-til-tekstil genanvendelse

Tekstilindustrien halter bag ud, når det kommer til ressourceudnyttelse. I dag er det kun en ganske lille del af vores tekstilaffald, der bliver genanvendt, og der findes ingen effektive teknologier til separering af blandingstekstiler.

Projektet fra Textile Change vil kombinere kemiske og mekaniske separationsprocesser, som kan håndtere både rene tekstiler og blandingstekstiler, herunder bomuld og polyester.

Målet er, at separationen skal ske uden at fibrene degraderes. På den måde opretholdes fibrenes kvalitet, og de kan genanvendes uden at gå på kompromis med produktdesign og kvalitet.

Unge iværksættere står bag projektet

Separationsteknologier til blandingstekstiler er et hurtigt voksende marked som følge af EU's affaldsdirektiv og i Danmark som følge af den politiske aftale ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ fra juni 2020, hvor det indgår, at tekstilaffald fra husholdninger i 2022 skal sorteres som en fraktion for sig. Den nyligt reviderede affaldsbekendtgørelse stiller også krav til, at virksomheder senest ved udgangen af 2022 skal sortere tekstilaffald ud af deres husholdningslignende affald.

De tre iværksættere bag projektet håber derfor på, at kunne være med til at udbrede teknologien i Europa og bane vejen for en reel cirkulær økonomi for tekstil-til-tekstil genanvendelse.

-  Alt for lidt tekstil genanvendes i dag. Derfor er jeg enormt glad for, at vi med MUDP’s midler har mulighed for at støtte op om dette spændende og innovative projekt, fortæller Susanne Ulrich.

Projektet starter i februar 2021 og forventes afsluttet i august 2022.

En langsigtet indsats

Projektet står ikke alene om at udvikle nye teknologier til at håndtere udfordringerne i tekstilindustrien. Siden 2014 har MUDP bevilliget tilskud til 10 tekstilprojekter og en håndfuld andre projekter med fokus på fibre, som er grundelementet i tekstilerne, samt to partnerskaber, der ligeledes har haft fokus på emnet.

Nogle af projekterne er fortsat i gang, mens andre er afsluttet med spændende resultater. For eksempel er der udviklet en ny teknologi, som er i stand til at binde fibre sammen, herunder også tekstilfibre, uden at væve dem. Det gør det muligt at håndtere genbrugsfibre og genanvende dem på nye måder, blandt andet i form af måtter og plader til lydisolation. I dag står teknologien på en fabrik i Thisted, som indtil videre har tilvejebragt 10 årsværk.

Dertil kommer, at et helt nyt tekstilpartnerskab er på vej. Partnerskabet samler relevante aktører fra hele værdikæden lige fra designfasen til affaldshåndtering med henblik på at opnå øget genanvendelse. Parterne vil sammen se på udfordringerne og komme med deres bud på, hvordan de bedst løses gennem udvikling af nye teknologier. Partnerskabet er fortsat i opstartsfasen og faciliteres af sekretariatet for MUDP.

 For yderligere oplysninger:

Ida Sofie Martinsen, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, + 45 24 79 96 07