Har du en lys idé til ny miljøteknologi?

Publiceret 10-02-2021

Så søg støtte hos Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram til dit projekt. I 2021 udbyder MUDP 140 mio. kr. projekter, som udvikler nye miljøteknologiske løsninger, der fremmer grøn omstilling i samfundet.

Foto: Colourbox

Kassen bugner hos MUDP i 2021. Miljøministeriets program til støtte af miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter har i år en ekstraordinær stor pulje på 140 mio. kr. at gøre godt med.

Midlerne skal gå til nye innovative projekter, som bidrager til grøn omstilling ved at udvikle ny miljøteknologi.

Særligt fokus i 2021

MUDP har i 2021 særligt fokus på klima, cirkulær økonomi og genanvendelse, natur og biodiversitet, rent vand og ren luft. Der er dog fortsat plads til gode projekter på andre områder.

MUDP-bestyrelsen ønsker i 2021 at understøtte større og mere strategiske satsninger og ser derfor gerne ansøgninger til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter i størrelsesorden 5-10 mio. kr. i tilskud. Det er som hidtil også muligt at søge om tilskud til mindre projekter.

Herudover tilbyder MUDP som noget nyt, at små og mellemstore virksomheder kan søge støtte i et særligt forløb til mindre forprojekter og til verifikation af miljøteknologier. Bestyrelsen har reserveret ca. 7,5 mio. kr. til disse projekter, hvor ansøgerne kan forvente svar allerede inden sommerferien.

Endelig er de såkaldte fyrtårnsprojekter fortsat et vigtigt indsatsområde. Det er projekter, som demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Bestyrelsen ser frem til at modtage gode fyrtårnsansøgninger, der kan fungere som udstillingsvindue for nye teknologier.

Læs mere om MUDPS’s fokusområder her 

Få sparring på projektidéen

Alle, som overvejer at søge tilskud gennem MUDP, har mulighed for at trykprøve idéen over for en medarbejder i MUDP’s sekretariat. Det er en god idé at benytte sig af denne mulighed for feedback, før man skriver selve ansøgningen, men det er ikke en forudsætning for at søge tilskud.

Alle – uanset projekttype – kan løbende indsende en 1-sides projektbeskrivelse, hvorefter en medarbejder fra sekretariatet vil give en uformel sparring over telefonen.

Benyt den særlige skabelon til projektbeskrivelsen:
Skabelon til MUDP-projektideer, generel

Hvis du har planer om at søge et såkaldt fyrtårnsprojekt, har du desuden mulighed for at fremlægge projektideen mundtligt på et pitchmøde. På mødet vil sekretariatets medarbejdere mundtligt kommentere på projektidéen og vurdere, om den ligger inden for rammerne af MUDP og har potentiale som fyrtårn. Skabelon til MUDP-fyrtårnsprojekt

Frist for indsendelse af fyrtårnsidé til pitchmøde: 10. marts kl. 12.00. Pitchmødet forventes afholdt via Skype i uge 12. 

 

 

Fire typer MUDP-projekter i 2021


1. Udviklings-, test- og demonstrationsprojekt

Ansøgningsfrist: 5. maj 2021 kl. 12.00. Forventet svar oktober.

Læs mere om udviklings-, test- og demonstrationsprojekter 


 2. Fyrtårnsprojekter

Ansøgningsfrist: 23. august 2021 kl. 12.00. Forventet svar november.
Der er mulighed for at fremlægge sin fyrtårnsidé mundtligt og får sparring på den ved et online pitchmøde. 
Frist for indsendelse af idé:
10. marts 2021 kl. 12.00. Pitchmødet forventes afholdt via Skype i uge 12.

Læs mere om fyrtårnsprojekter


 3. Verifikation af miljøeffektive teknologier

Ansøgningsfrist: 5. maj 2021 kl. 12.00. Forventet svar juni.

Læs mere om verifikation af miljøeffektive teknologier


 4. Forprojekter

Ansøgningsfrist: 5. maj 2021 kl. 12.00. Forventet svar juni.

Læs mere om forprojekter

 

MUDP´s særlige fokusområder i 2021

  • Klima
  • Cirkulær økonomi og genanvendelse
  • Natur og biodiversitet
  • Rent vand og ren luft