Ny handlingsplan for MUDP og nyt om ansøgningsrunder i 2022

Publiceret 15-12-2021

Miljøminister Lea Wermelin har godkendt MUDP bestyrelsens handlingsplan for 2022. Handlingsplanen udstikker retningen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP i 2022, og her vil fokus være på rent vand og ren luft, cirkulær økonomi, miljøfremmede stoffer og bedre kemi samt vild natur, biodiversitet og klima. Der åbnes for ansøgninger i januar 2022.

Tre ansøgningsrunder med særligt fokus

Med udgangspunkt i handlingsplanen udbyder MUDP 120 mio. kr. til projekter, som udvikler nye miljøteknologiske løsninger, der fremmer grøn omstilling i samfundet inden for handlingsplanens fokusområder. 

Puljen fordeles tentativt med 7,5 mio. kr. til forprojekter og ETV, 56 mio. kr. til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og 56 mio. kr. til fyrtårnsprojekter.

Forprojekter og ETV (verifikation af miljøteknologi)

Små og mellemstore virksomheder kan søge støtte i et særligt forløb til mindre forprojekter og til verifikation af miljøteknologier (ETV), hvor ansøgerne kan forvente svar allerede inden sommerferien.

Udviklings- test- og demonstrationsprojekter

Virksomheder alene eller i samarbejde med andre virksomheder og/eller vidensinstitutioner kan søge om tilskud til udvikling af ny teknologi.

Fyrtårnsprojekter

Endelig er de såkaldte fyrtårnsprojekter fortsat et vigtigt indsatsområde. Det er projekter, som demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Bestyrelsen ser frem til at modtage gode fyrtårnsansøgninger, der kan fungere som udstillingsvindue for nye teknologier.

I 2022 vil der være tre selvstændige ansøgningsfrister til henholdsvis forprojekter/ ETV, udviklingsprojekter og fyrtårne.

Fristerne for de tre runder er:

  • Forprojekter og ETV den 22. marts kl. 12.
  • Udviklings- og demonstrationsprojekter den 5. maj kl. 12.
  • Fyrtårnsprojekter den 23. august kl. 12.

Læs mere om projekttyperne og fokusområderne i MUDP handlingsplanen for 2022.

Få sparring på projektidéen

Alle, som overvejer at søge tilskud gennem MUDP, har mulighed for at trykprøve idéen over for en medarbejder i MUDP’s sekretariat. Det er en god idé at benytte sig af denne mulighed for feedback, før man skriver selve ansøgningen, men det er ikke en forudsætning for at søge tilskud.

Alle projekttyper kan løbende indsende en 1-sides projektbeskrivelse, hvorefter en medarbejder fra sekretariatet vil give en uformel sparring over telefonen.

Benyt den særlige skabelon til projektbeskrivelsen:
Skabelon til MUDP-projektideer, generel

Opslagene for de tre ansøgningsrunder og datoer for informationsmøder offentliggøres på https://ecoinnovation.dk/ til januar.