Søg støtte til udvikling af ny teknologi til understøttelse af en klimaneutral vandsektor eller videregående vandbehandling

Publiceret 11-08-2021

I 2021 er der afsat ca. 2,7 mio. kr. til at støtte spildevandsselskaber og virksomheder, der er ejer af spildevandsanlæg, og som ønsker at gennemføre forsøg med overvågning og styring af lattergas eller metan på renseanlæg med fokus på reduktion af drivhusgasemissioner. Puljen kan også give støtte til vandforsyningsselskaber, som ønsker at afprøve og undersøge nye teknologiske løsninger til videregående vandbehandling for at sikre rent drikkevand.

Foto: MUDP-projekt om reduktion af emissioner fra spildevandsanlæg, VandCenter Syd i Odense.

Midlerne stammer fra restmidler i VTU-fonden, som blev etableret i 2011 som en del af Vandsektorloven og senere nedlagt i 2015, hvor der blev efterladt et overskud på 2,761 mio. kr. i uforbrugte midler.

Puljen udmøntes af Miljøstyrelsen under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), og tilskuddet gives efter EU Kommissionens de minimis-regler.

Tilskud til to projektemner

Der kan søges om tilskud til teknologiudvikling inden for to områder:

  • Teknologier til understøttelse af en klimaneutral vandsektor
  • Teknologier til videregående vandbehandling af drikkevand

Projekter, der udvikler teknologier, som kan understøtte en klimaneutral vandsektor, har til formål at give mere viden om samt erfaring med overvågning og styring af lattergas- og metan emissioner med henblik på at nedbringe dem og herunder at sikre høj validitet og pålidelighed af måledata.

Projekter, der udvikler teknologier til videregående vandbehandling af drikkevand, har til formål at give mere viden om muligheden for at behandle og fjerne de to pesticidnedbrydningsprodukter: N,N-dimethylsulfamid (DMS) og Desphenyl-chloridazon (DPC). Ansøgninger kan dog også omhandle andre pesticidstoffer.

Læs mere om projektemnerne i opslaget

Løbende ansøgningsfrist indtil den 5. november

Der kan indsendes ansøgninger løbende indtil den 5. november 2021 kl. 12:00. Ansøgninger sendes til Obfuscated Email. Kvalificerede ansøgninger bevilges tilskud efter først-til-mølle-princippet. 

Læs mere om udmøntning af puljen i opslaget

 

For yderligere oplysninger:

Mikael Tind, Vandforsyning, Obfuscated Email, + 45 21 58 71 83