MUDP-projekter løser problemer med overløb

Publiceret 10-08-2021

I 2020 har MUDP støttet to projekter, der med udvikling af digital styring skal hjælpe med at forebygge problemerne med overløb i landets kloakker ved skybrud.

Foto: Colourbox

I de seneste uger har flere voldsomme skybrud ramt landet, og med dem følger problemer med håndtering af de store mængder nedbør. Ved de voldsomme regnmængder kan kloakkerne have svært ved at følge med, hvilket kan resultere i overløb af urenset spildevand. For at undgå problemer i forbindelse med de store mængder nedbør, udføres der forskellige klimatilpasningsprojekter.

Effekten af klimatilpasning

Projektet CLACOS udføres af WaterZerv ApS, DTU Miljø og Stadt Bochum. Formålet er at udvikle og demonstrere en såkaldt datadrevet cloud løsning, der gør det nemt for spildevandsforsyninger at vurdere effekten af både planlagte og udførte klimatilpasningsprojekter i forhold til miljømål og servicemål.

”Foreløbige resultater tyder på, at vi med de nye metoder kommer til at opnå beregningshastigheder på 100-10.000 gange de eksisterende værktøjer”, siger Morten Grum, projektleder i WaterZerv ApS.  

Selve projektet strækker sig fra d. 1. december 2020 til d. 31. december 2022, hvor første version af cloud-servicen forventes klar i efteråret 2021.

Utilsigtede udledninger skal reduceres

Projektet Miljø SOS gennemføres af EWA Sensors ApS, PICCA Automation A/S og Tønder Forsyning. Målet er at reducere utilsigtede udledninger fra spildevand med miljøskadelige stoffer til åer og vandløb med 20% ved hjælp af en sensor. Sensorløsningen installeres på pumpestationer, hvor den måler om pumpen fungerer, som den skal.

”Sensoren laver kontinuerligt et helbredstjek på hele pumpen, og opdager eventuelle fejl, som en manuel undersøgelse ikke ville kunne”, siger Eva Kühne, projektleder i EWA Sensors ApS.

Sensoren kan fortælle, hvilke dele af pumpen der er nedslidte eller fejlbehæftede, og som kræver en udskiftning eller justering for optimal ydeevne. Selve sensorløsningen er under udarbejdelse og forventes at blive testet i efteråret 2021.

Læs mere om overløb

 

For yderligere information kontakt venligst: Ida Martinsen, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, Obfuscated Email