Årsberetning for MUDP 2020

Publiceret 09-04-2021

I 2020 har MUDP uddelt 145 millioner kroner til 47 projekter, der udvikler ny teknologi til at løfte en række store udfordringer på miljøområdet. Årsberetningen for 2020 giver et overblik over støtten.

I beretningen kan du bl.a. læse om et nyt MUDP-projekt, der vil udvikle en metode til at reducere CO2-aftrykket ved cementproduktion.

I årets ansøgningsrunde blev der ligesom i tidligere år søgt tilskud for betydeligt flere midler, end MUDP har til rådighed. I alt 149 projekter søgte sammenlagt om cirka 418 mio. kroner. Bestyrelsen endte med at prioritere 43 udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og fire fyrtårnsprojekter med et samlet tilskudsbeløb på 145 mio. kroner.

Projektpartnerne finansierer selv 30-75 procent af udgifterne til udviklingsarbejdet, og det bringer den samlede investering i de 47 projekter op på 333 mio. kroner.

I 2020 har bestyrelsen haft et stort fokus på projekter, som udvikler ny klimavenlig miljøteknologi eksempelvis inden for byggeriet og i spildevandsektoren. Som noget nyt havde bestyrelsen i 2020 biodiversitet som fokusområde, og der blev givet tilskud til et enkelt projekt. Natur og biodiversitet er også et fokusområde i 2021.

MUDP’s årsberetning for 2020 er inddelt i to dele. Den ene giver et indblik i, hvordan støtten er blevet fordelt, mens den anden dykker ned i 12 konkrete projekter, der viser, hvordan de med MUDP-støtte løser miljøudfordringer inden for klima og miljøfarlige stoffer i vandmiljøet.

Fire fokusområder i MUDP’s årsberetning 2020:

  • Beton med mindre klimabelastning
  • Klimaneutral spildevandssektor
  • Spildevandsrensning af miljøfarlige stoffer
  • Fri for miljøfarlige stoffer i jord og drikkevand

Læs mere i MUDP’s årsberetning for 2020