Nye sejlende droner skal overvåge vandmiljøet

Publiceret 18-09-2020

Med støtte fra MUDP udvikler virksomheden DanaDynamics en sejlende drone, der autonomt kan tage vandprøver og indsamle de data, som skal bruges i overvågningen af vandmiljøet.

Den sejlende miljødrone vil ligne den eksisterende drone til opmåling af havnebassiner, som blev demonstreret for miljøministeren på Sprogø i august 2020

Summende droner i luften er et velkendt fænomen, men sejlende droner på havet er nyt for de fleste. Nu er et MUDP-støttet udviklingsprojekt imidlertid på vej med et sådant fartøj, som automatisk kan indsamle alle de data, der er behov for i miljøovervågningen til havs og i søer. 

Miljøminister Lea Wermelin fik på den sidste dag i august 2020 en forsmag på, hvordan det vil se ud, når fremtidens miljødroner er på overvågningssejlads. Sammen med en delegation af gæster fra Det Europæiske Miljøagentur besøgte hun Sprogø, hvor virksomheden DanaDynamics demonstrerede en sejlende drone.

En gevinst i miljøovervågningen

Dronen i bæltet ud for Sprogø var designet til at opmåling i erhvervshavnene, mens den nye sejlende drone, som er på vej i MUDP-projektet, får helt andre funktioner. Den bliver udstyret med avanceret ny teknologi, som bl.a. sætter den i stand til selv at tage op til otte vandprøver ad gangen i helt ned til 40 meters dybde.

Ved hjælp af en såkaldt sedimentfælde vil den kunne hente prøver op fra bunden, og med akustisk teknik vil den være i stand til at generere helt nøjagtige 3D profiler af sø- eller havbunden.

Miljøministeren var yderst tilfreds med udsigten til at få nye metoder til miljøarbejdet, når den sejlende miljødrone er færdigudviklet i 2021.

Miljødronen vil kun forbedre og effektivisere overvågningen, blandt andet fordi det bliver muligt at indsamle større mængder af data, og den vil spare myndighederne for penge, fordi dronerne er ubemandede, påpeger Martin Stockholm, der er direktør og partner i DanaDynamics.

"Når man benytter dronen til at indsamle data, vil der blive frigjort ressourcer, som måske i stedet kan bruges på for eksempel mere forskning i vandmiljøet," siger han.

Større arbejdssikkerhed for medarbejderne

Billigere om mere effektiv overvågning er imidlertid ikke de eneste fordele ved de sejlende miljødroner.

"Der er også et sikkerhedsaspekt i at bruge autonom teknologi til dataindsamling," supplerer Lasse Skriver Møller, som også er direktør og partner i DanaDynamics.

"Dronerne øger arbejdssikkerheden for medarbejderne, fordi de ikke længere selv er nødt til at sejle ud med små fartøjer for at tage prøver," påpeger han.

Den sejlende drone er ikke kun ny i en dansk sammenhæng. Der findes endnu ikke tilsvarende miljødroner på markedet, og de to direktører i DanaDynamics håber derfor, der er grundlag for eksport, når miljødronen kommer på markedet. MUDP har bevilget godt 1,2 mio. kroner i støtte til udviklingsarbejdet.

Yderligere information:
Ingrid Danielsen, MUDP: Obfuscated Email, 20 55 45 03

Fakta om projektet

  • Projektledelse: DanaDynamics 
  • Projektpartnere: K.C. Denmark og Syddansk Universitet
  • Projektperiode: Afsluttes 2021
  • Bevilget støtte fra MUDP: 1,2 mio. kr.

MUDP´s fem fokusområder

  • Vand og klimatilpasning
  • Luftforurening
  • Cirkulær økonomi
  • Bedre kemi