MUDP støtter 36 nye bud på fremtidens miljøteknologi

Publiceret 26-10-2020

Med 77 millioner kroner i støtte fra MUDP er 36 store og små miljøprojekter nu klar til at udvikle innovative miljøteknologiske løsninger på nogle af samfundets miljø- og klimaudfordringer.

Nye MUDP-støttede projekter oktober 2020. Foreløbig liste

Klimavenlig beton, teknologi som gør det muligt at genbruge blandingstekstiler, en drone, som kan sniffe sig frem til utilsigtede udslip af klimagasser og en sejlende miljøpram, der opsamler olieforurening langt mere effektivt end de hidtil kendte metoder.

Det er bare et lille udpluk af visionerne bag 36 nye udviklingsprojekter, som bestyrelsen for Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram MUDP netop har besluttet at støtte. I alt får projekterne 77 millioner kroner til udvikling af ny miljø-teknologi fra MUDP´s ordinære pulje for 2020.

Midlerne stammer dels fra en bevilling på finansloven, dels fra Forskningsreserven, som bliver fordelt hvert år i oktober.

Intens konkurrence om midler

Interessen for at søge MUDP-midlerne har været overvældende. De 36 projekter er udvalgt mellem i alt 134 ansøgere, som til sammen har søgt om 279,2 millioner kroner.

”Den store interesse og de mange ansøgninger vidner om, at vi her i Danmark har et markant potentiale for udvikling af nye innovative miljøløsninger,” siger MUDP´s bestyrelsesformand Malou Aamund.

”Derfor er vi er meget glade for, at så mange virksomheder griber chancen for at søge MUDP-støtte til udviklingsarbejde, som ikke ville være muligt i samme omfang uden vores hjælp,” siger hun.

Miljøforbedring på mange fronter

Virksomhederne bag ansøgningerne spænder fra små start-ups til store koncerner.

Nogle projekter understøtter for eksempel udviklingen af en cirkulær økonomi via recirkulering af materialer eller miljøfarlige stoffer, andre vil gøre byggeriet mere bæredygtigt, og mange af projekter-ne kan reducere klimabelastningen fra produktion og forbrug.

Fyrtårnsprojekter på vej

MUDP har hvert år to ansøgningsrunder: En til den almene ansøgningsrunde og en til den særli-ge pulje for fyrtårnsprojekter. Det er demonstrationsprojekter i fuld skala, som kan være gode eksempler til efterfølgelse for en hel sektor eller branche.

MUDP´s bestyrelse offentliggør årets liste over fyrtårnsprojekter i slutningen af november 2020.