MUDP´s årsberetning 2019 giver overblik over støtten til ny miljøteknologi

Publiceret 07-10-2020

I 2019 har MUDP uddelt næsten 100 millioner kroner til 42 projekter, som udvikler ny teknologi til at løfte en række store udfordringer på miljøområdet. Årsberetningen for 2019 giver et overblik.

Siden 2008 har Miljøstyrelsens udviklings- og demonstrationsprogram MUDP uddelt næsten én milliard kroner til små og store projekter, som udvikler ny miljøteknologi. Alene i 2019 er der uddelt næsten 100 millioner – helt præcist 99,3 mio. kr. til i alt 42 projekter.

Projektpartnerne har selv dækket 30-75 procent af udgifterne i forbindelse med udviklingsarbejdet, og det bringer den samlede investering i de 42 projekter op på. 245 mio. kroner.

I 2019 har klimaet og teknologi, der kan begrænse den menneskeskabte klimapåvirkning, været i fokus for mange af de støttede projekter.

MUDP´s årsberetningen for 2019 giver et overblik over, hvordan støtten er blevet brugt i 2019 og går i dybden med 15 projekter inden for fem udvalgte områder.

Fem fokusområder i MUDP´s årsberetning 2019

  • Reduktion af udledningen af klimaskadelige F-gasser fra køleudstyr
  • Bekæmpelse af skibsfartens spredning af invasive arter
  • Design, som fremmer bedre ressourceudnyttelse
  • Reduktion af partikelforurening fra halmfyr og brændeovne
  • Renere og bedre drikkevandsforsyning

Læs mere i MUDP´s årsberetning 2019