Ansøg om finansiering til projekter i Østersøen inden 30. oktober 2020

Publiceret 19-10-2020

Har du en projektidé, der kan løse nogle af de miljømæssige udfordringer i Østersøen? Så har du lige nu mulighed for at søge om finansiering gennem NEFCO’s Baltic Sea Action Plan fond.

BSAP-fonden støtter projekter, som kan forbedre miljøtilstanden i Østersøen. Foto: Colourbox

BSAP fonden blev oprettet i 2010 med målet om at fremskynde gennemførelsen af handlingsplanen for Østersøen, der blev vedtaget af HELCOM-medlemslandene i 2007. Formålet med handlingsplanen er at genoprette en god miljøtilstand i Østersøen. 

Fonden yder tilskud til udvikling, demonstration og implementering af projekter i Østersøregionen og dens afvandingsområde, der understøtter handlingsplanen, og som ellers ikke ville ske. Projekter har mulighed for at modtage tilskudsfinansiering fra 30.000 EUR til 200.000 EUR, hvis de lever op til kravene.

Tidligere projekter, der har opnået finansiering, har bl.a. inkluderet genanvendelse af næringsstoffer, håndtering af gødning, small-scale sanitetsanlæg, spildevandsrensning, alternative brændstoffer og havnefaciliteter til spildevandshåndtering.

Læs mere om kriterierne og om, hvordan du ansøger

Deadline er den 30. oktober 2020.