Sådan arbejder MUDP under corona-udbruddet

Publiceret 25-03-2020

MUDP fortsætter arbejdet under corona-udbruddet med uforandrede ansøgningsfrister og efter samme regler og retningslinjer som hidtil.

Ansøgningsfrister

Tidligere udmeldte ansøgningsfrister fastholdes:

Ansøgning om tilskud til Udviklings, - test- og demonstrationsprojekter samt verifikation af miljøteknologi (ETV)

30. april 2020, kl. 12.00

Ansøgning om tilskud til fyrtårnsprojekter

14. august 2020, kl. 12.00

Igangværende projekter

De udfordringer, der måtte opstå i igangværende projekter som følge af corona-udbruddet, håndteres så vidt muligt inden for de eksisterende rammer i MUDP. Det vil sige, at man skal søge om projekt- og budgetændringer og projektforlængelser hos sekretariatet.

Husk, at mindre budgetændringer i eksisterende projekter kan håndteres indenfor projektet, uden at sekretariatet behøver kontaktes. Dette kan I læse mere om, I jeres tilsagnsbrev.

Hvis der er særlige udfordringer som følge af corona-udbruddet, som ikke kan håndteres inden for programmets sædvanlige rammer, skal projektlederen kontakte sekretariatet, hvor vi på baggrund af en konkret vurdering vil afklare, hvordan projektet bedst muligt kan gennemføres.

Kontakt MUDP

Generelle spørgsmål om MUDP sendes til hovedpostkassen på Obfuscated Email.

Hvis du har spørgsmål om igangværende projekter, bedes du henvende dig til projektets sagsbehandler i Miljøstyrelsen, som står anført i tilsagnsbrevet.

Husk altid at anføre korrekt journalnummer.