Interessen for at udvikle ny miljøteknologi sætter rekord

Publiceret 11-05-2020

MUDP har modtaget et rekordstort antal ansøgninger om støtte til udvikling af miljøvenlig teknologi. 134 projekter har tilsammen søgt støtte for 290 mio. kr. i 2020. Programmet har i alt 134 mio. kr. til rådighed i år.

Ansøgningerne er væltet ind til MUDP-sekretariatet i Miljøstyrelsen i de seneste tre måneder. Siden Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram åbnede for ansøgninger til årets to puljer den 3. februar 2020, har 134 projekter indsendt ansøgninger om støtte for til sammen 290 millioner kroner.

Mange må derfor ruste sig til et afslag. Selv om MUDP har fået en stor bevilling i 2020, rækker programmets 134 mio. kr. ikke til alle.

Men det glæder os meget at interessen for at søge støtte til udvikling af ny miljøteknologi er så overvældende, og at vi trods alt vil kunne imødekomme en stor del af ansøgningerne, fordi vi har en stor bevilling i år, ” siger formand for MUDP´s bestyrelse Malou Aamund.

Store interesse for cirkulær økonomi

Tre fjerdedel af projekterne i ansøgerbunken vil udvikle miljøteknologi til vand- eller affaldssektoren eller inden for cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi omfatter først og fremmest projekter inden for genanvendelse og bæredygtig ressourceudnyttelse, men også bæredygtigt byggeri hører til i kategorien.

Vi har set en markant voksende interesse for cirkulær økonomi i de senere år, og det kan vi som bestyrelse kun hilse velkomment. Det vidner om et større fokus på bæredygtige løsninger i hele værdikæden,” konstaterer Malou Aamund.

Den sidste fjerdedel af ansøgningerne falder inden for luftforurening, bedre kemi, biodiversitet og andre miljøtemaer.

Flere penge til fyrtårnene

De 134 ansøgere må deles om halvdelen af MUDP´s midler for 2020. Resten af bevillingen er øremærket de såkaldte fyrtårnsprojekter, som først har ansøgningsfrist den 14. august 2020.  

Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Fyrtårnsprojekterne kan eventuelt kombinere flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.

Det er et krav til fyrtårnsprojekterne, at de fører til miljøbeskyttelse, som rækker videre end de eksisterende lovkrav i Danmark, EU og internationalt. Det skal være sandsynligt, at fyrtårnsprojektet kan fungere videre på markedsvilkår, når tilskuddet er brugt.

Læs mere om fyrtårnsprojekterne her

 

 

Ansøgningsfrist for fyrtårnsprojekter

Du kan nå det endnu: Puljen for tilskud til fyrtårnsprojeter under MUDP er stadig åben.

Frist for ansøgnining: 

14. august 2020, kl. 12.00

Ansøgningmateriale

Man kan også finde svar på typiske spørgsmål under FAQ