Nyt netværk vil gøre tekstilbranchen mere bæredygtig

Publiceret 26-06-2020

Et nyt nationalt partnerskab vil arbejde for mere bæredygtige kredsløb i tekstilbranchen. MUDP har afsat en halv million kroner til arbejdet.

Hvert år går op mod 55 tons tøj fra danske forbrugere op i røg eller bliver deponeret. Det er spild af ressourcer, og den praksis belaster både miljø og klima.

Det vil et nyt nationalt partnerskab nu gøre op med. Partnerskabet er åbent for alle aktører i tekstilbranchen og har netop fået bevilget en halv million kroner fra Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklingsprogram, MUDP. Målet med partnerskabet er at lette branchens miljøbelastning og klimaaftryk.

Mode- og tekstilbranchen er en af de industrier i verden, der bruger flest ressourcer og forurener mest, og i Europa ligger branchen nummer fire på listen over de mest miljø- og klimabelastende forbrugsområder næst efter bolig, transport og fødevarer.

Bedre sortering – mere genanvendelse

Det nye partnerskab vil arbejde for at øge genanvendelsen af tekstiler og mere recirkulering af de råstoffer, som tekstilerne består af.

Det skal bl.a. ske ved at forbedre sorteringen, introducere nye og mere miljøeffektive teknologier til genanvendelse og desuden ved at sikre mere vidensdeling på tværs af værdikæden.

Partnerskabets dagsorden understøtter desuden regeringens forslag til en ny plan for affaldsområdet, som blev præsenteret af miljøministeren og klimaministeren den 18. maj 2020. Regeringen foreslår i sit udspil, at husholdningerne i fremtiden skal sortere affaldet i ti fraktioner, og tekstiler er én af dem.

 

Kontakt i MUDP

Bjørn Olsen
Tlf. 20554204
Mail: Obfuscated Email

 

Målsætninger for tekstil-partnerskabet

  • Medvirke til udviklingen af sorteringsteknologier, herunder vurdere om Danmark skal opbygge kapacitet til automatisk sortering.
  • Bidrage til kortlægning og miljøvurdering af fremtidens løsninger til genanvendelse for evt. at understøtte udviklingen af genanvendelses-teknologier i Danmark.
  • Bidrage til at sikre tilgængheden af ensartede data om mængder og kvaliteter.
  • Arbejde for national vidensopbygning vedr. nye fibre, deres kvaliteter og bæredygtighed. 
  • Medvirke til udvikling af designguides, herunder opbygningen af en fælles forståelse for bæredygtige tekstiler og kvalitet.