MUDP klar til uddeling af 134 mio. kr. til innovative miljøprojekter

Publiceret 03-02-2020

MUDP har åbnet for ansøgninger til en pulje på 134 mio. kr. til udvikling af nye miljøteknologiske løsninger. I 2020 er der gode muligheder for at få tilskud til projekter inden for vand og klimatilpasning, luftforurening, cirkulær økonomi, bedre kemi og biodiversitet.

Der er der flere penge til grøn teknologiudvikling i MUDP´s kasse i 2020. MUDP - Miljø- og fødevareministeriets program til støtte af miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter – har i år i 134 mio. at gøre godt med.

Dermed er der gode chancer for at opnå tilskud til projekter inden for MUDP-bestyrelsens fokusområder. I år er det vand og klimatilpasning, luftforurening, cirkulær økonomi, bedre kemi og biodiversitet.

Læs mere her

Tilskud til to slags projekter

Der bliver givet tilskud dels til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi, dels til såkaldte fyrtårnsprojekter. 

Fyrtårnsprojekter etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Fyrtårnsprojekter kan eventuelt kombinere flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.

I begge kategorier giver MUDP giver tilskud til både små og store projekter, der fremmer nye, innovative ideer, bidrager til en grønnere verden, skaber danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

One-pager og pitchmøde

Ansøgere, som overvejer at kaste sig ud i et fyrtårnsprojekt, har mulighed for at trykprøve ideen over for en medarbejder i MUDP’s sekretariat.  Det sker ved at indsende en såkaldt ”one pager”, som på én side beskriver ideen.

På et efterfølgende pitch-møde kommenterer en sekretariatsmedarbejder mundtligt projektideen og vurderer, om den ligger inden for rammerne af MUDP generelt og om den har potentiale som fyrtårnsprojekt.

Det er en god idé at indsende en one-pager, før man skriver selve ansøgningen, men det er ikke en forudsætning for at søge om tilskud til et fyrtårnsprojekt.

Ansøgning til fyrtårnsprojektet

Ansøgning til udvikling test og demonstration

Ansøgningsfrister

Udviklings,- test- og demonstrationsprojekter

30. april 2020, kl. 12.00

Fyrtårnsprojekter

One-pager og pitch: 
10. marts 2020, kl. 23.59

Ansøgning om tilskud:
14. august 2020, kl. 12.00

Informationsmøder

Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:

Odense: 24. februar 2020 kl. 12.30 – 14.30 i Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense. 
Aarhus: 25. februar 2020 kl. 12.30-14.30 i Aarhus Vands lokaler, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J. 
København 27. februar 2020 kl. 12.30 – 14.30 i KABs lokaler, Studiestræde 38, København 1455. 

Program for MUDP informationsmødet 2020

Præsentation fra informationsmødet 2020

Præsentation: Gode råd om ansøgning til MUDP 2020

MUDP´s særlige fokusområder i 2020

  • Vand og klimatilpasning
  • Luftforurening
  • Cirkulær økonomi 
  • Bedre kemi
  • Biodiversitet