MUDP´s handlingsplan for 2021 giver klima topprioritet

Publiceret 17-12-2020

Klima, cirkulær økonomi, biodiversitet og rent vand og ren luft skal være pejlemærkerne for nye MUDP-projekter i 2021. Det fremgår af MUDP´s handlingsplan som netop er offentliggjort.

Læs MUDP´s handlingsplan 2021 her

En ny handlingsplan for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP, er netop blevet godkendt af miljøminister Lea Wermelin. Handlingsplanen udstikker kursen for MUDP´s arbejde i det kommende år og peger på de fokuspunkter, som står højest på prioriteringslisten i 2021.

Inspiration til gode ansøgninger

”Vi håber, at den nye handlingsplan vil inspirere både store og små virksomheder til at søge støtte fra MUDP til innovative udviklingsprojekter, og glæder os til at se gode ansøgninger især inden for vores fokusområder,” siger MUDP´s formand Malou Aamund.

”Vores overordnede mål med MUDP er at styrke dansk erhvervslivs førerposition inden for det grønne område ved at støtte udvikling på de felter, hvor dansk forskning og erhvervsliv i forvejen står stærkt.

MUDP vil bidrage til at opfylde klimaloven  

I det nye år har MUDP 146 millioner kroner til at støtte miljøteknologiske projekter. Alle projekter, som arbejder med udvikling af ny teknologi til at løse væsentlige miljøproblemer, kan komme i betragtning, men nogle indsatsområder har særlig prioritet.

Det drejer sig først og fremmest om projekter, som kan styrke klimaindsatsen og bidrage til, at Danmark opfylder klimalovens målsætninger. Dernæst er der et særligt fokus på projekter inden for cirkulær økonomi og affald, projekter som sigter mod at bevare natur og biodiversitet og endelig projekter, som udvikler teknologi, der kan sikre rent vand og ren luft.

Store indsatsområder

I 2021 prioriterer MUDP højt at kunne støtte virksomhederne i at udvikle bedre løsninger til at reducere udledningen af klimagasser inden for byggeri, anlæg, transport, vandforsyning og genanvendelse. Samtidig vil der også være gode muligheder for at få støtte til udviklingen af nye teknologier til klimatilpasning.

Handlingsplanen lægger også op til et særligt fokus på at styrke cirkulære processer inden for affaldshåndtering, forebygge produktion af affald og udvikle cirkulært produktdesign. Målet er bl.a. en klimaneutral affaldssektor med mere genanvendelse, og mindre forbrænding.

Natur og biodiversitet står også højt på prioriteringslisten. Den biologiske mangfoldighed er under pres overalt på kloden, hvor arter i stort tal uddør og biotoper forsvinder. MUDP ser derfor gerne ansøgninger fra projekter, som giver et bedre datagrundlag for vurdering af tabene, fordi det er forudsætningen for finde nye løsninger til at begrænse tilbagegangen.

Endelig ønsker MUDP at fremme Danmarks styrkepositioner inden for vand- og luftteknologi, hvor danske virksomheder i forvejen står stærkt og leverer løsninger på miljøteknologiske udfordringer, som skaber vækst og beskæftigelse i Danmark. Vandteknologi er en dansk eksportsucces, og MUDP ser gerne projekter, der bygger videre på den markante styrkeposition.

 

MUDP´s fokus i 2021

  • Klima
  • Cirkulær økonomi & affald
  • Natur & Biodiversitet
  • Rent vand  & ren luft