Fristen for ansøgning til MUDP´s fyrtårnsrunde er 14. august 2020

Publiceret 11-08-2020

Ansøgninger om tilskud til fyrtårnsprojekter under MUDP skal indsendes inden fredag d. 14/8 kl. 12:00.

Vi uddeler i år 134 mio.kr til udvikling af nye miljøteknologiske løsninger, fordelt på den almindelige runde, som havde deadline i april, samt fyrtårnsrunden med deadline på fredag.

Der kan ansøges om tilskud inden for alle emner under MUDP herunder vand og klimatilpasning, luftforurening, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affald, bedre kemi, biodiversitet foruden øvrige miljøudfordringer inden for fx jordforurening, bæredygtigt byggeri/bæredygtige byer og mindre støj.

 

Deadline d. 14. august kl. 12:00

Ansøgninger om tilskud til fyrtårnsprojekter skal sendes pr. mail til Obfuscated Email eller fysisk til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Ansøgninger skal være modtaget af Miljøstyrelsen inden fristens udløb.

 

Informationer om ansøgningsrunden til fyrtårnsprojekter samt ansøgningsmateriale findes her.

 

Find yderligere information om MUDP 2020