Gå i den grønne projektbank og læs om en god idé

Publiceret 19-09-2019

Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde med Innovationsfonden etableret Grøn Projektbank og samlet ca. 1.000 offentligt støttede innovationsprojekter inden for miljø-, fødevare- og bioområdet.

""

 

Nu er der hjælp at hente for forskere, virksomheder og andre, som gerne vil have inspiration til at komme i gang med nye projekter eller blive klogere på ny teknologi. Det kan være projekter om f.eks. højteknologisk rensning af vand og luft, bekæmpelse af madspild samt udvikling af nye proteiner. 

Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde med Innovationsfonden etableret Grøn Projektbank og samlet ca. 1.000 innovationsprojekter, der har fået offentlig støtte.

Grøn Projektbank skal sikre åbenhed og videndeling om offentligt støttede innovationsprojekter, hvilket der har været stor efterspørgsel på, og understøtte Danmarks position som grøn vindernation. 

”Derfor skal både forskning og udviklingen af miljøteknologiske løsninger prioriteres. Vores videndeling om projekter og erfaringsudveksling er vigtig, så vi bygger videre på eksisterende resultater”, siger departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard.

Banken hilses velkommen

Projekterne i Grøn Projektbank er støttet af henholdsvis Innovationsfondens programmer og af Miljø- og Fødevareministeriets to programmer GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) og MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).  

“Innovationsfonden investerer i de bedste projekter, der skaber innovation og værdi på det grønne område, blandt andet inden for miljø- og fødevareområdet. Vi er stolte over projekterne og vil naturligvis gerne dele dem med omverdenen. Og samtidig er det gennem viden og samarbejde, at vi får skabt de bedste resulter," siger bestyrelsesformand for Innovationsfonden, Tina Fanø.

"Derfor er vi meget glade for den fælles grønne projektdatabase, som sikrer åbenhed og videndeling om offentligt støttede innovationsprojekter.” 

Sikrer større åbenhed

Med databasen kan ansøgere ikke alene orientere sig om den nyeste viden inden for forskellige områder, men også blive inspireret til at finde nye samarbejdspartnere. Derudover skal det være muligt at se, hvad pengene går til, f.eks. inden for vandprojekter, plastprojekter og projekter om begrænsning af forurening fra skibsfart.

"Grøn projektbank er yderst relevant i forhold til at sikre åbenhed om, hvad skatteydernes penge går til, og det er et godt værktøj både for os i bestyrelsen og for ansøgerne til at give overblik over, hvilke projekter der er i gang," siger  Mikael Thinghuus, bestyrelsesformand for GUDP.

Malou Aamund, bestyrelsesformand for MUDP, hilser også den nye projektbank velkommen:

”Digitalisering er et vigtigt omdrejningspunkt, når danske virksomheder skal udvikle de bedste og mest innovative løsninger på danske og globale udfordringer. Grøn Projektbank er et nemt og digitalt værktøj, som kan inspirere virksomheder til nye projekter og nye samarbejder,” siger hun.

Find Grøn Projektbank her.