EPS behandlet med ny type flammehæmmer er på vej

Publiceret 12-09-2019

Et nyt miljøvenligt alternativ til de problematiske bromerede flammehæmmere er med støtte fra MUDP på vej mod markedet

Produktet Brandstop fremstillet af virksomheden Haugaard Management vil i fremtiden kunne bruges til at brandsikre isoleringsmaterialer af flamingo. Brandstop kan her erstatte de miljø- og sundhedsskadelige bromerede flammehæmmere, som mange plastprodukter, elektronik og tekstiler bliver behandlet med i dag for at undgå brandfare.

Haugaard Management har arbejdet sammen med Teknologisk Institut og HR 2010 Holding om udvikle flamingo – i fagsproget kaldet ekspanderet polystyren (EPS), der er overfladebehandlet med Brandstop. MUDP har støttet arbejdet økonomisk.

Brandstop er fremstillet af uorganiske kvælstof- og fosforsalte, indeholder ikke halogener eller CMR-stoffer, og anses derfor som væsentligt mindre problematisk for miljø og sundhed end de bromerede flammehæmmere, Brandstop er udset til at erstatte. Brandstop har i de foreløbige test vist sig egnet til at brandsikre flamingoprodukter med.

Store fremtidsperspektiver

Haugaard Management har søgt patent på det nye produktet og håber, Brandstop vil kunne udvikles til at fungere som brandhæmmer i flere andre produkter.

Før EPS overfladebehandlet med Brandstop er klar til markedet, skal det dog have en formel brandklassificering og optimeres i forhold til trykstyrke og andre tekniske egenskaber.

Der er store perspektiver i at udvikle gode alternativer til bromerede flammehæmmere.  Ifølge opgørelser fra 1997 var den samlede anvendelse af bromerede flammehæmmere i færdigvarer i Danmark mellem 320-660 tons/år. 70 % af de bromerede flammehæmmere bliver brugt i elektronik. 90 % af de produkter på det danske marked, der indeholder bromerede flammehæmmere, importeres fra udlandet.

Læs mere om bromerede flammehæmmere 

I videoen nedenfor fortælles om udviklingen af den nye brændhæmmer. Det brændhæmmende EPS er ikke brandbart, når det påføres en flamme i 30 sekunder: