MUDP har 134 mio. kr. i 2020 til støtte af ny miljøteknologi

Publiceret 07-11-2019

MUDP får 111 mio. kr. fra Forskningsreserven i 2020 og har dermed i alt 134 mio. kr. til uddeling. Pengene skal gå til projekter, som udvikler nye miljøteknologier og til at styrke MUDP´s satsning på fyrtårnsprojekter i fuld skala.

Folketingets partier blev den 6. november 2019 enige om fordelingen af Forskningsreserven for 2020, der giver den grønne forskning et markant løft. Som led i aftalen får Miljø- og Fødevareministeriets to udviklings- og demonstrationsprogrammer MUDP og GUDP til sammen 188 millioner ekstra til at fremme grøn og miljøvenlig udvikling.

Af den nye bevilling går 111 mio. kr.  til MUDP. Dermed råder MUDP i 2020 i alt over 134 mio. kr., som skal bruges til at støtte virksomheders udvikling af nye miljøteknologiske løsninger. 

MUDP vil styrke fyrtårnsprojekter

MUDP´s bestyrelse glæder sig over de nye midler fra Forskningsreserven. De ekstra millioner skal bl.a. bruges til at styrke udviklingen af miljøteknologi inden for områder som klimatilpasning og vand, ressourceeffektivitet og affald, begrænsning af støj- og luftforurening og til metoder, der reducerer brugen af farlige kemikalier.

Med den nye bevilling kan MUDP desuden styrke sin satsning på fyrtårnsprojekter i fuld skala, som kan inspirere andre virksomheder til at tage nye miljøteknologier i brug.