Interessen for udvikling af cirkulær økonomi boomer

Publiceret 02-05-2019

Miljøteknologisk Udviklings-og Demonstrationsprogram, MUDP, ser en markant stigning i interessen for projekter inden for cirkulær økonomi og bedre ressourceudnyttelse.

Bæredygtig asfalt med op til 30 pct. genbrugsmaterialer, udvinding af værdifulde råstoffer fra spildevand, og madaffald, der bliver brugt som foder til larver og ender som proteintilskud og gødning. Det er nogle af de mange projekter, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP, har støttet gennem de seneste ti år. Det fremgår af MUDP´s årsberetning for 2018, som netop er udkommet.

MUDP er et tilskudsprogram under Miljø- og Fødevareministeriet, som skal fremme mere miljøeffektiv teknologi.  I 2018 modtog i alt 43 projekter et samlet tilskud på 87 millioner kr. fra programmet.

Årsberetningen for 2018 fokuserer på, hvordan MUDP i årenes løb har medvirket til at udvikle nye løsninger i forhold til væsentlige miljøudfordringer: plastforurening, skibsfartens luftforurening, en klima- og energivenlig vandsektor, bæredygtige byggematerialer og ressourceeffektiv produktion.

”Beretningen viser, hvordan MUDP bidrager til løsning af konkrete miljøproblemer. Vi har i 2018 desuden set, at den cirkulære tænkning for alvor er slået igennem på alle områder, når virksomhederne udvikler nye løsninger. Det gælder både i forhold til affald, vandbehandling, spildevandsrensning og indsatsen for renere luft og færre kemikalier i miljøet, ” siger MUDP´s formand Malou Aamund.

Langsigtede miljøløsninger

MUDP´s formål er at bidrage til en langsigtet udvikling af mere effektiv miljøteknologi, som spiller sammen med de miljøpolitiske målsætninger og udvikling af miljøreguleringen i Danmark, EU og på globalt plan.

Det er typisk virksomheder og vidensinstitutioner, som søger tilskud til udviklingsarbejde. I de projekter, som fik tilsagn om tilskud i 2018, indgår 71 produktionsvirksomheder, 15 forsyningsvirksomheder, syv vidensinstitutioner og tre andre institutioner. Projektpartnerne bidrager selv med en egenfinansiering på 30- 75 pct. og i 2018 kom den samlede investering i udvikling af ny miljøteknologi i MUDP´s regi op på 237 mio. kr.

Ud over støtten til projekter inden for cirkulær økonomi, blev der givet tilskud til miljøvenlig vandteknologi og klimatilpasning, bekæmpelse af støj- og luftforurening, bæredygtigt byggeri, udfasning af problematiske kemikalier og til løsninger på miljøudfordringer i industrien.

Læs mere om MUDP-projekterne i MUDP´s årsberetning 2018.