To nye rapporter på luftområdet

Publiceret 09-01-2019

To MUDP-projekter på luftområdet er netop afsluttet.

Det netop afsluttede projekt "Støv og partikel måler for våde gasser i Ex områder" vil gøre overvågning af partikelemissioner og forurening fra skibe mere præcis. Projektet havde til formål at udvikle et unikt optisk målesystem, der kan måle koncentration af sodpartikler og støv i våde gasser, samt i områder hvor letantændelige væsker, olietåge, gasser eller støv forekommer og som kan antændes, og skabe en eksplosion. Markedet for nøjagtig måling af støv og partikler i våde gasser er et vækstmarked drevet at lokale og internationale miljøkrav. På globalt plan er markedet for støv og olietåge overvågning i farlige områder betydeligt og voksende. Fremadrettet vil partikelmåle udstyret potentielt kunne tilpasses til det landbaserede industrimarked.

Læs mere om projektet


Projekt "Montering og test af PUREFI DPF-SCR" havde til formål at afklare, om der findes eller kan udvikles løsninger, der kan reducere miljøpåvirkningen af DSBs dieseldrevne toge (MR toge). Der er betydelige miljømæssige udfordringer forbundet med MR togsættene, idet dieselmotorerne har en meget høj sodudledning samt et relativt højt olieforbrug. Projektet har vist, at det er teknisk muligt at eftermontere et kombinationssystem bestående at et partikelfilter samt en SCR-katalysator på et gammelt MR tog fra 80’erne. Resultaterne viste at dette tog, efter montering af kombinationssystemet med et DPF samt en SCR, emissionsmæssigt kan sammenlignes med helt nye toge.

Læs mere om projektet