Ny strategi for MUDP vil sætte skub i grøn omstilling

Publiceret 17-12-2019

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP, tager i sin nye strategi for 2020-23 afsæt i FN’s Verdensmål. MUDP vil bidrage til at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten, bremse den globale opvarmning og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Bedre biodiversitet, mindre partikelforurening fra biler og brændeovne, mere genbrug af produkter, materialer og affald, opsporing og rensning af pesticider i grundvand, bygninger og infrastruktur, som kan modstå oversvømmelser og en vandsektor, der er klima- og energineutral. Det er blot et udpluk af de resultater, som fremtidens MUDP-projekter skal levere ifølge den nye MUDP-strategi for 2020-2023.

Strategien bygger på en vision om, at danske virksomheder fortsat skal være blandt de bedste i verden til at udvikle, kommercialisere og bruge nye miljøteknologiske løsninger til at klare udfordringerrne på klima- og miljøområdet. MUDP vil bidrage til visionen ved at give virksomheder mulighed for at udvikle, afprøve og demonstrere fremtidsorienterede miljø- og klimaløsninger.

Vil sikre dansk førerposition

Strategien 2020-23 lægger vægt på, at den miljøteknologiske udvikling, som MUDP støtter, skal være nationalt forankret og styrke danske virksomheder i at udvikle løsninger i samspil med et stærkt dansk miljøforskningsmiljø. Det skal sikre en videns- og innovationsbaseret miljøindsats i Danmark.

"Vi glæder os i bestyrelsen til, sammen med virksomheder, forskere og andre gode kræfter, at hjælpe Danmark i front for den grønne omstilling. Med den nye 4-årige strategi og årets aftale om forskningsreserven har vi et rigtig godt udgangspunkt," siger formand for MUDP’s bestyrelse, Malou Aamund.

"Vi skal udvikle bedre løsninger, som kan sikre renere luft, rent vand og bringe os nærmere en cirkulær økonomi, som er en del af svaret, når vi skal stoppe krisen for klima og biodiversitet. Og selvfølgelig kan det også blive en god forretning for danske virksomheder. Det kan næsten kun gå for langsomt, men vi er klar."

134 mio. kroner i 2020

MUDP har i 2020 et solidt fundament for at styrke udviklingen af miljøteknolgi, idet der i forbindelse med aftalen om fordeling af forskningsreserven for 2020 blev afsat ekstra penge til MUDP, således at der i det kommende år er 134 mio. kr. til rådighed. 

Læs mere:

MUDP-strategi for 2020-2023

MUDP-handlingsplan 2020