Klimavejen - Udvikling af støjreducerende drænasfalt til regnvandshåndtering

Publiceret 21-09-2018

Teknologisk Institut har udviklet en asfaltbelægning, der reducerer trafikstøj og har stor drænkapacitet af regnvand

Formålet med projektet ”Klimavejen” er at udvikle et nyt koncept for klimatilpasset, permeabel slidlagsasfalt, som foruden en stor drænkapacitet også har gode støjreducerende egenskaber og en god holdbarhed. Projektet har opfyldt målet om at finde et multifunktionelt belægningskoncept, som kan være en løsningsmulighed for byernes bekæmpelse af generne fra klimaet og støjmiljøet, gennem optimering af begge effekter.

Miljøprojekt nr. 1996, 2018 "Klimavejen - Udvikling af støjreducerende drænasfalt til regnvandshåndtering"