Variabelt brændkammer og luftsystem til brændeovne

Publiceret 01-10-2018

Et MUDP projekt omhandlende renere forbrænding fra brændeovne, blandt andet med særligt fokus på reduktion af partikler, uforbrændte hydrocarboner og CO, har vist lovende resultater.

Projektet havde til formål at undersøge potentialet for et system til brændeovne bestående af et variabelt brændkammer og variable lufttilførsel, der kan være metode til sikring af optimal forbrænding for brændeovne under forbrændingens forskellige faser. Konceptet bygger på at reducere emissioner, ved at forøge virkningsgraden, samt skabe en mere optimal kemisk forbrændingsproces, ved at kontrollere mængden af tilført luft og størrelsen af brændkammeret.

Den tekniske gennemførlighedsundersøgelse har vist, at der er meget lovende muligheder i princippet, heriblandt en forøgelse af virkningsgraden på 15-20 % (point) i glødefasen samt en ca. 50 % reduktion af CO, OGC og støv emissioner fra glødefasen. Det konkluderes, at der er endnu større virkning at vinde, hvis konceptet udvikles yderligere, så den bliver kommerciel anvendelig.

Læs mere om projektet her.