Ny rapport: Udvikling af elektrofilter til reduktion af røgemission fra biomasseanlæg

Publiceret 30-11-2018

Formålet med dette MUDP-projekt har været at udvikle en effektiv og økonomisk rentabel løsning til røgrensning for mindre halm- og træpille fyr.

Projektet har udviklet tre gasfiltre baseret på elektrofilter princippet, i kedelydelsesintervallet 4 kW op til 200 kW. De to mindste størrelser er udelukkende beregnet til anlæg som anvender træbrændsler, mens den største model er udviklet til også at kunne rense røg fra halmfyr. For alle tre filtre er partikelindholdet i den rensede røggas under den forventede grænseværdi. Projektet har således vist, at det er muligt at rense røg fra små biomassekedler fyret med træ, -brænde, flis og piller. 

Projektet er gennemført af Maskinfabrikken REKA A/S, Århus Universitet og Magnussen & Speiermann A/S i perioden 2014-2018.

Læs projektrapporten