Udsigt til klimavenlige varmepumper

Publiceret 09-11-2018

Et projekt støttet af Miljøstyrelsen har udviklet nye varmepumper, der er mere energieffektive, og som bruger naturlige kølemidler i stedet for klimaskadelige HFC-gasser.

De senere år er salget af varmepumper til private hjem i Danmark steget – ofte som erstatning for gamle oliefyr. Det er godt for klimaet, da brugen af fossile brændsler dermed mindskes. Men varmepumper indeholder til gengæld små mængder af HFC-gasser som kølemiddel. Det er drivhusgasser, der er skadelige for klimaet.

Nu er det lykkedes et projekt støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) med deltagelse af blandt andet en producent fra Esbjerg at udvikle to nye typer af varmepumper, der både er mere energieffektive og mere klimavenlige.

De nye typer af varmepumper bruger den mere klimavenlige gasart propan som kølemiddel i stedet for HFC-gasser.

”Projektet er lykkedes med at udvikle to nye mere energieffektive og klimavenlige typer af varmepumper til brugsvand i private boliger. Hvis de to produkter kan kommercialiseres i større skala, kan projektet være med til at påvirke hele markedet henimod salg af flere klimavenlige varmepumper, siger Toke Winther, AC-teknikker Miljøstyrelsen og tilføjer:

”Potentialet er stort, for regeringen har et mål om at være CO2-neutrale i Danmark i 2050. Og skal vi nå målet, har vi brug for at teknologiudviklingen tager yderligere fart – også inden for produktion af varmepumper.”

Prisen på HFC-gasser er steget
Projektet er udviklet af varmepumpeproducenten Vesttherm A/S fra Esbjerg, Teknologisk Institut, ventilatorfabrikken EBM Papst og Vonsild Consult. Projektet er støttet med 1,3 millioner kroner fra Miljøteknologisk Udviklingsprogram (MUDP).

EU-regler om udfasning af klimaskadelige kølemidler har sendt prisen på HFC-gasser i vejret i løbet af 2017 og første halvdel af 2018. Hos producenten Vesttherm A/S i Esbjerg er der store forhåbninger til udviklingen af de to nye produkter:

”Den økonomiske støtte fra MUDP har medført, at det har været muligt for os at samarbejde med Teknologisk Institut om at udvikle og teste de nye produkter med naturlige kølemidler. Det bringer os i en situation, således vi er først på markedet med disse produkter. Vi har en konkurrencefordel, fordi vi nu kan producere miljøvenlige varmepumper, som er mere effektive end HFC-baserede produkter. Det kan endda gøres uden meromkostninger”, siger direktør i Vesttherm Torben Lauridsen og fortsætter:

Vi forventer et stort salg af disse, og vi har allerede solgt de første varmepumper til kunder i Tyskland, Holland, Frankrig, Italien, Norge og Danmark. Mange flere skulle gerne komme til, når de forskellige kunder udvælger sortimentet for næste sæson".

Vesttherm har i dag cirka 35 ansatte. Virksomheden har tidligere - sammen med Teknologisk Institut - vundet Elforsk-prisen i 2015 for udviklingen af energivenlige varmepumper til brugsvand i private boliger.

Styr på brandfaren
Da propan er en let antændelig gasart, har det været vigtigt i projektet at sikre fremtidige kunder mod risikoen for brandfare. Projektet har derfor udviklet en teknologisk løsning, der tager højde for udfordringer i forhold til sikkerheden.

Der er udviklet to modeller af varmepumper i MUDP-projektet.
Den store model er målrettet markedet for parcelhuse. Ved at bruge propangas i stedet for HFC-gasser som kølemiddel, er den store model blevet 12 procent mere energieffektiv sammenlignet de nuværende modeller, der findes på markedet. Dermed bliver den nye store model blandt de mest energieffektive.

Den lille model er beregnet til brug i lejligheder. Da projektet gik i gang, fandtes der ikke tilsvarende produkter på markedet. Det gør der nu. Men den nye lille model er mere energieffektiv end de andre produkter på markedet. 

Se evalueringsrapporten for projektet her.


Yderligere oplysninger:

Toke Winther, AC-teknikker Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 43 07

Torben Lauridsen, direktør i Vesttherm A/S, tlf.: 29 16 76 66

Fakta: Derfor er varmepumper med propan bedre for klimaet!

HFC-gasser (hydrofluorcarboner), der er syntetisk fremstillede stoffer, anvendes normalt som kølemiddel i for eksempel klimaanlæg og varmepumper.

Propan er en hydrocarbon (kulbrinte), der forekommer i naturen. Anvendt som kølemiddel tilhører propan gruppen af naturlige kølemidler.

GWP (Global Warming Potential = drivhuspotentiale) defineres som den mængde CO2, som 1 kg af f-gassen svarer til (CO2-ækvivalenter). Den mest anvendte HFC-gas, HFC-134a, har et drivhuspotentiale, der er 1300 gange større end CO2. 1 kg HFC-134a svarer derfor til 1300 kg CO2. Propan har derimod et drivhuspotentiale, der er mindre end drivhuspotentialet for CO2. 1 kg propan svarer altså til mindre end 1 kg CO2