Statskassen og miljøet vinder på genbrug af asfalt

Publiceret 23-11-2018

En betydelig større del af asfalten på de danske veje kan fremover genbruges. Det viser et nyt projekt med støtte fra Miljøstyrelsen. Og det styrker både økonomien og miljøet.
Foto: Teknologisk Institut.

Danske bilister snart kan rulle over mere miljøvenlig asfalt, som tilmed er billigere. Et nyt projekt med støtte fra Miljøstyrelsen viser nemlig, at op til 30 procent af det øverste lag asfalt, det såkaldte slidlag, kan erstattes med genbrugt asfalt fra gamle veje uden af gå på kompromis med asfaltens kvalitet. 

Hidtil har genbrugsasfalt kun fyldt cirka 10 procent i slidlaget. Men når det nu er dokumenteret, at man fremover kan genbruge op til 30 procent, vil det betyde et væsentligt indhug i statens og kommunernes udgifter til drift og vedligehold af veje, som årligt ligger på omkring seks milliarder kroner. Og eftersom slidlaget er vejens dyreste del, er der mange penge at spare ved at genbruge flere vejmaterialer. 

Ud over at genbruget betyder mindre forbrug af råstoffer, konkluderer projektet også, at 30 procent genbrugsasfalt i slidlaget giver en CO2-reduktion på mellem 14 og 22 procent.

- Projektet viser med al tydelighed, at grønne tiltag og genbrug sagtens kan gå hånd i hånd med økonomisk og miljømæssig gevinst. Nu er det op til branchen, kommunerne og staten at bruge den nye viden i praksis. Og gør de det, ligger der mange millioner kroner at spare, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Søren Bukh Svenningsen.

Jysk genbrug

Projektets resultater bygger blandt andet på test på motorvejen mellem Holstebro og Herning. I 2017 lagde asfaltproducenten YIT Danmark A/S genbrugsholdig asfalt ud på en stykke af strækningen og siden har Teknologisk Institut og andre projektpartnere lavet omfattende undersøgelser af asfaltens egenskaber.

- Vi har målt på alt, hvad vi kan komme i tanke om, lige fra friktion, holdbarhed, bæreevne, støj og så videre. Og egenskaberne ved genbrugsasfalt og ny asfalt er fuldstændig identiske. Vi har ganske enkelt ikke kunne påvise nogen forskel. Så jeg vil sige, at potentialerne i det her projekt er enorme, siger Ole Grann Andersson fra Teknologisk Institut, som har været leder på projektet. 

Der har været en tendens til at både staten og kommunerne har været tilbageholdene med at genbruge asfalt i slidlaget, fordi der har manglet dokumentation. Men det problem er nu løst, understreger Ole Grann Andersson.

Genbrugsasfalten, som er blevet brugt på strækningen mellem Holstebro og Herning, er hentet lokalt fra en tidligere motortrafikvej sydvest fra Herning.

KL: Brug resultaterne!

Hos kommunernes medlemsorganisation, KL, er man også begejstret for projektets resultater.

- Vi håber, at kommunerne tager godt imod det og kan se gevinsterne - både de økonomiske men også de massive CO2-besparelser, der ligger. Det er to fluer med et smæk, siger chefkonsulent i kontor for Teknik og Miljø i KL Anders Christiansen. Han påpeger samtidig, at KL nu vil sprede den ny viden ud til de personer, der sidder med vejprojekter i de enkelte kommuner.

- I dag er der et stort efterslæb på vedligeholdelsen af de kommunale veje. Og det koster langt flere penge at indhente de efterslæb sammenlignet med at få repareret vejene i tide. Men når man nu kan genbruge op til 30 procent af asfalten i slidlaget, bliver det langt lettere for kommunerne at følge med.

Anders Christiansen understreger, at det er vigtigt, at kommunerne hurtigt får implementeret genbrugen af asfalt. Hvis man fremover skal erstatte 30 procent af den nye asfalt med asfalt fra andre veje, kræver det nemlig, at man begynder at deponere den brugte asfalt, så man kan opbygge et tilstrækkeligt genbrugslager.

Jordnært projekt

Projektet har kørt siden 2014 og har fået støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen. Formålet med programmet er at fremme udviklingen af nye miljøteknologiske løsninger. 

- Når vi skal nå regeringens mål om at være CO2-neutrale i 2050, har vi brug for at sætte fart i udviklingen af nye løsninger og teknologier. Det gælder ikke mindst på infrastrukturområdet, som er en væsentlig post i CO2-regnskabet. Og der er resultaterne fra det her projekt et konkret værktøj i den omstilling, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Søren Bukh Svenningsen.

Den nye viden fra projektet kan betyde, at danske asfaltvirksomheder øger eksporten. Det fortæller administrerende direktør i brancheforeningen Asfaltindustrien, Anders Hundahl.

- Danske virksomheder kommer simpelthen foran i kapløbet. Og på det her område, hvor der er skarp konkurrence, betyder den her slags viden noget i forhold til, hvor meget man kan eksportere, siger han.

 Læs mere om projektet her

Fakta om veje og asfalt 

  • Der er cirka 71.000 km. kommunale veje i Danmark, mens staten har cirka 3.800 km.
  • Kommunerne bruger hvert år omkring fem milliarder kroner vedligehold og drift af veje, mens staten årligt bruger cirka en milliard kroner.
  • En vejbane er omtrent en halv meter dyb og bygget op af mange forskellige lag og materialer. Det øverste lag – slidlaget – skal være topkvalitet. For eksempel må der ikke kunne trænge vand ned i asfalten, den skal være holdbar og robust, kunne give sig lidt, og visse specielle typer har samtidig særlige egenskaber, for eksempel støjdæmpning og lavere rullemodstand. Det er de øverste lag, som projektet har fokus på.

 Fakta om projektet

  •  rojektet er drevet af Teknologisk Institut med tilskud fra MUDP, som har bevilliget godt 2,5 millioner kroner ud af et samlet budget på 5,8 millioner kroner. Projektet startede i 2014.
  • Foruden Teknologisk Institut deltager YIT Danmark A/S, Vejdirektoratet, Asfaltindustrien og KL i projektet.

 Kilde: KL, Teknologisk Institut, Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen