Danmark viser hvordan man begrænser vandtab

Publiceret 13-03-2018

I Danmark er vi gode til at finde og stoppe hullerne i vores vandrør og vedligeholde dem, så mindst muligt vand går til spilde. Derfor er flere selskaber inden for vandsektoren gået sammen for at vise udlandet de gode løsninger. Målet er at øge eksporten af dansk vandteknologi og hjælpe andre lande til at begrænse tabet af drikkevand.

Rent drikkevand er livsnødvendigt. Og derfor er det også vigtigt, at man passer godt på det vand, som i sidste ende skal bruges ude i husholdningerne og andre steder i samfundet. Danmark er et af de lande i verden, hvor mindst vand forsvinder fra rørledningerne på vej fra vandværket til vandhanerne. I projektet LEAKman er ni virksomheder og institutioner gået sammen for at vise, hvordan man med forskellige teknologier effektivt kan bekæmpe spild i vandforsyningen. Indtil videre er to af teknologierne rullet ud i fuld skala i demonstrationsprojektet, som er støttet af Miljøstyrelsens MUDP-ordning.

- I Danmark er vi gode til at passe på vandet, og det er en viden, som vi skal dele med resten af verden. Det her projekt kan forhåbentligt bane vejen for eksport af vandteknologi til lande, som har behov for at passe bedre på deres drikkevand, siger Klavs Høgh, projektleder fra NIRAS.

I Danmark tabes kun mellem 5 og 10 % af vandet på vej fra vandværkerne og ud til forbrugerne. I mange andre lande er problemet langt større, og i nogle lande går mere end 80 % af vandet tabt i systemet. Gennemsnittet på verdensplan er estimeret til ca. 40 % vandspild.

De ni partnere i LEAKman-projektet har i årevis leveret løsninger og viden inden for vandteknologi hver for sig, men i de kommende år vil de i sammenhæng demonstrere en kombineret indsats mod vandspild.

På denne måde kan potentielle kunder se nogle af verdens bedste teknologier samlet på kun et sted, og man kan se, hvordan de forskellige løsninger supplerer hinanden, siger Klavs Høgh.

Udrulningen af projektet er allerede i fuld gang i demonstrationsområderne. Først blev der i 2017 installeret noise loggere, hvor man med mikrofoner kan opdage og lokalisere brud på vandledninger. Forinden blev hovedventiler i området udskiftet med ventiler, der er specialdesignede til teknologien. I efteråret blev der taget hul på den næste etape, som handler om at fjernaflæse vandforbruget. 2.300 husstande i hovedstadsområdet har fået installeret avancerede målere (smart meters), så forsyningsselskaberne kan opgøre det reelle vandforbrug i et område. På den måde kan man sammenholde forbruget med den mængde vand, der leveres til et område og dermed opdage lækager og brud i ledningsnettet hurtigere.

I den kommende tid vil de andre dele af projektet blive koblet på, så det til sidst fremstår som en helstøbt løsning.

Fakta

Projektet LEAKman er et samarbejde mellem NIRAS, Kamstrup, Leif Koch, Grundfos, Schneider Electric, DTU, Novafos, HOFOR og AVK-gruppen.

- LEAKman demonstrerer teknologier på en række forskellige områder, så man tilsammen har en komplet løsning mod vandspild.

- Vandspild eller Non-Revenue Water (NRW) er i mange lande et stort problem. I gennemsnit går 40 % af drikkevandet tabt, og i nogle lande er NRW andelen over 80 %. I Danmark varierer graden af vandspild typisk fra 5 til 10 %.

- Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.  Programmet blev oprettet i 2007 og har siden da støttet 488 projekter med ca. 700 millioner kroner.