MUDP åbner for ansøgninger for 2018

Publiceret 26-01-2018

Bestyrelsen for MUDP indkalder hermed ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2018.

Der er nu åbent for ansøgninger om støtte, hvis du har en god idé inden for miljøteknologi. MUDP giver tilskud til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser.

Programmet har tre puljer:  a) Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter), b) Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt c) Grøn Innovationspulje. De tre puljer giver til sammen både små og store virksomheder gode muligheder for at søge tilskud til projekter, hvor der udvikles, testes og demonstreres nye miljøteknologiske løsninger.

Der kan i 2018 indsendes ansøgninger indenfor alle de områder som MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj. Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.

Bestyrelsen lægger vægt på, at både miljø- og erhvervspotentialerne i MUDP ansøgninger og projekter er godt dokumenteret. Bestyrelsen lægger desuden vægt på, at der i projekterne er et solidt engagement hos de af projektdeltagerne, der efterfølgende skal omsætte projektresultaterne til nye forretningsmuligheder.

Bestyrelsen er også opmærksom på, at nye teknologiske potentialer som fx Big Data nyttiggøres i udviklingen af nye miljøteknologiske løsninger. Herudover er bestyrelsen opmærksom på projekternes potentiale i forhold til at bidrage til opfyldelse af FN’s bæredygtighedsmål.

Læs mere om bestyrelsens prioriteringer i 2018 i bestyrelsens handlingsplan

Der er afsat i alt ca. 64,5 mio. kr. til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) samt udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og ca. 19,5 mio. kr. til Grøn Innovationspulje. Du finder en nærmere beskrivelse af puljerne herunder.

Der kan indsendes ansøgninger inden for 3 puljer. Klik for at læse mere:

Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuld skala (fyrtårnsprojekter)

Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

Grøn innovationspulje

Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:

  • d. 27. februar 2018 kl. 13.30 -16.00 hos Aarhus Vand, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby
  • d. 5.  marts 2018 kl. 13.00 – 15.30 hos Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Møderne er et tilbud om at høre nærmere om kravene til en god ansøgning; se program og om tilmelding i dette link. Sammen med ansøgningsmaterialet findes en vejledning i udfyldelse af skemaet. Man kan også finde svar på typiske spørgsmål under FAQ på MUDP’s hjemmeside. 

Find FAQ