Invitation til inspirations-workshop på luftområdet den 1. marts 2018

Publiceret 06-02-2018

Hvis I går med tanker om at indgå i et MUDP-projekt, så kom til inspirations-workshop i Miljøstyrelsen 1. marts kl. 10 – 15.

Workshoppen er målrettet virksomheder og andre, der arbejder med at udvikle, teste og demonstrere løsninger, der kan bidrage til renere luft. Workshoppen arrangeres af Dansk Miljøteknologi og Miljøstyrelsen. Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding (begrænset deltagerantal).

Her kan I få ideer og inspiration til kommende projekter – hvad enten I er parate til at søge næste gang (3. april for fase 1 til fyrtårnsprojekter eller 7. maj for øvrige projekter) – eller blot vil i gang med at forberede et projekt til næste ansøgningsrunde i 2019.

Og I kan møde de relevante medarbejdere i Miljøstyrelsen, som står for at behandle ansøgningerne og håndtere projekterne.

Læs MUDP opslag 2018

På workshoppen kan I præsentere jeres løsninger og ideer for potentielle samarbejdspartnere.

Der vil være oplæg om:

  • Teknologisk fremsyn ved FORCE Technology
  • Regulatorisk fremsyn ved Miljøstyrelsen
  • Politisk fremsyn ved Dansk Miljøteknologi
  • Oplæg om kundernes ønsker og behov til nye ren luft-løsninger
  • Gode og nyttige erfaringer fra virksomheder, der tidligere har gennemført MUDP-projekter på luftrensningsområdet

 Endeligt program udsendes snarest.

 I kan allerede nu sikre jer plads ved at sende vedhæftede tilmeldingsblanket til: Obfuscated Email

Der er tilmeldingsfrist den 22. februar 2018.