Ny guide om valg af filtre til partikler eller olietåge

Publiceret 02-02-2018

Guiden om valg af filtre til partikler og olietåge, der er udgivet af Force Technology og Dansk Miljøteknologi, er et resultat af aktiviteterne i Partnerskab om rentluftløsninger til industrien, som blev oprettet i efteråret 2015 med støtte fra MUDP. Guiden har som formål at hjælpe især mindre virksomheder, når de skal anskaffe filtre til partikler eller olietåge.

Guide: Valg af filtre til partikler eller olietåge kan findes og downloades gratis via Force Technology hjemmeside


Baggrund

Miljøstyrelsen oprettede i efteråret 2015 et Partnerskab om rentluftløsninger til industrien. Partnerskabet afholdt i april 2016 en workshop med deltagelse fra kommunale miljømedarbejdere, virksomheder, teknologileverandører og rådgivere for at afdække fokus og prioriteringer for indsatsen. På baggrund af workshoppen besluttede partskabets følgegruppe at fokusere på udarbejdelse af en guide til at støtte virksomheder i beslutningsprocessen omkring anskaffelse af filtre til partikler og olietåge.

Læs mere om Partnerskabet om rentluftløsninger til industrien