Vigtig ny viden om stearinlys

Publiceret 06-12-2018

Vi elsker stearinlys i julen, og vi behøver heller ikke at undgå dem, hvis vi tænker os godt om, når vi bruger dem. Ny analyse viser, at hvis stearinlys brænder ved optimale forbrændingsforhold, så mindskes de sundhedsskadelige partikler i høj grad.

Miljøstyrelsen har støttet projektet ”Miljøvenlige levende lys med reduceret partikelemission” med MUDP midler i 2016. Det lykkedes dog ikke at udvikle et nyt lys med reduceret udledning af alle målte/ønskede emissions-parametre, men projektet har bidraget med ny viden om den kemiske sammensætning af emissionen fra levende lys under optimal forbrænding.

Undersøgelsen bekræfter, at levende lys er en væsentlig kilde til fine partikler i indeklimaet. Undersøgelsen viser også, at emissionen fra lys med optimal forbrænding primært består af vandopløselige salte (brugt til at imprægnere vægen) og har et lavt niveau af carbon black:

-Denne undersøgelse viser, at stabil afbrænding er en vigtig parameter i udviklingen af mere miljø/sundhedsvenlige lys, siger Magnus Løfstedt, kontorchef i Miljøstyrelsen og fortsætter: - Det er dog også vigtigt at understrege, at projektet ikke indeholder undersøgelser af lys, der står i træk, flakker eller soder. Tidligere studier har vist, at de har højere udledning af blandt andet carbon black.

Miljøstyrelsen anbefaler forbrugerne at vælge levende lys af høj kvalitet, og de bør klippe vægen, hvis den bliver for lang. Lysene bør beskyttes mod luftstrømme, som får dem til at blafre, og man bør også sørge for, at de brænder med en rolig flamme og uden at sode.

Fakta om undersøgelsen

  • Fem forskellige lystyper er undersøgt i projektet: To lys (et bordlys og et bloklys) af de mest solgte lys på det danske marked (begge med voks af 100 procent animalsk stearin) og tre forskellige nyudviklede bloklys, hvor et lys havde 100 procent animalsk stearin med ny type væge, det andet lys havde 100 procent vegetabilsk stearin af palmeolie og det sidste havde 100 procent raffineret paraffin.

  • Emissionen fra de 5 lys blev analyseret for udledning af partikler: 1. Partikel koncentration (antal), partikelstørrelse og partikelmasse, 2. Forbrændingshastighed, 3. udledning af carbon black, udvalgte salte og metaller 4. (S)VOC = Halvflygtige og flygtige organiske forbindelser.

  • Projektet er lavet af Teknologisk Institut i samarbejde med Asp-Holmblad A/S og deres produktionspartnere i Sverige, Liljeholmens Stearinfabrik AB og i Portugal, Promol Industria de Velsa SA, samt den europæiske brancheforening for levende lys (European Candles Association).

  • Projektet blev støttet af midler fra Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) i 2016. 

  • MUDP har som formål at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse bl.a. gennem tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi og tilskud til projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter

Hent rapporten Environmentally friendly candles with reduced particle emissions

Yderligere oplysninger

Biolog Grete Lottrup Lotus, Miljøstyrelsen Kemikalier,  Obfuscated Email, tlf. 22352016