Søg før dit naboanlæg: Lattergaspuljen har stadig midler til reduktion af lattergasemission fra spildevandsanlæg

Publiceret 18-12-2018

Lattergaspuljen er en pulje under MUDP, som har fokus på, hvordan man måler og reducerer udledningen af lattergas fra renseanlæg. Der er i 2019 afsat 2 millioner kroner til projekter, der vil måle eller forhindre udledningen af lattergas. Lattergaspuljen fortsætter fra 2018, hvor de 8 spildevandsselskaber, som har fået bevilget midler, allerede er i fuld gang med at måle og regulere lattergasemissioner fra deres anlæg.

I oversigten herunder ses det, at de fleste anlæg, der har fået tilskud, er mellemstørrelse eller større anlæg. Vi opfordrer derfor mindre anlæg til at søge puljen, således at data om lattergasemissioner kan fås fra et bredt udsnit af anlægstørrelser.

Anlæg der har fået tilskud fra lattergaspuljen 2019

Det er usikkert, hvor stor effekten vil være, men håbet er, at de støttede renseanlæg tilsammen kan skåne atmosfæren for, hvad der svarer til 7.650 ton CO2 om året.

Puljen er rettet mod spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven, og virksomheder, der ejer et spildevandsanlæg. Hvert selskab kan søge op til 350.000 kroner, som kan bruges på bl.a. måleudstyr, databehandling og tiltag, der skal minimere lattergasudledningerne. Ansøgerne skal selv medfinansiere projektet.

Ordningen administreres af MUDP (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram), som hvert år uddeler støttekroner til projekter inden for miljøteknologi. Formålet med støtteordningen er, ud over at begrænse emissionen af lattergas, at få erfaringer på området og skabe overblik over problemet med lattergasemissioner fra den danske spildevandssektor. Derfor skal de projekter, der får støtte indrapportere resultater og senere evalueres. Det skal bidrage til, at Danmark kan blive showcase som det første land i verden med fuldt dækkende klimaregnskaber i vandsektoren.

Ansøgninger til puljen kan indsendes løbende fra den 18. december 2018 og frem til 20. november 2019. Kvalificerede ansøgninger bevilges herefter tilskud efter først-til-mølle-princippet. Der er dog grænser for, hvor mange projekter der støttes inden for hver type anlæg. Justeret for allerede igangværende projekter, gives der maks. støtte til 7 mindre anlæg, 9 mellemstore anlæg og 6 store anlæg.

 

Læs mere om hvad der kan søges tilskud til, og hvordan du søger